„Контролираният хаос“: Ефектът на бумеранга

Както в руските, така и в чуждестранните медии днес фразата „контролиран хаос“ стана доста често срещана. Използва се от представители на академичните среди, политици, журналисти, държавни служители и военни.

В края на миналия век терминът се употребяваше крайно рядко и звучеше екзотично. И ако някой бе употребил този термин в средата на миналия век, той най-вероятно щеше да се възприеме като оксиморон, тоест комбинация от думи с взаимно изключващи се значения. А днес вече никой не се учудва на тази концепция.

Експертите знаят, че терминът „контролиран хаос“ е почти научен, описан в различни книги. Те съдържат добре развита дефиниция, разкриват природата и механизмите на действие на различните видове хаос и предлагат мерки за ограничаване на хаоса и използването му за правилните цели.

На пръв поглед наподобява концепцията за използване на атомната енергия за мирни цели. Само в концепцията за „контролиран хаос“ обаче се предлага енергията на хаоса да се използва като оръжие и то като оръжие за масово унищожение. Може би дори по-мощно от ядреното.

В повечето публикации по темата за контролирания хаос най-значимите и авторитетни автори на концепцията са американците Стивън Ман, Джийн Шарп и Збигнев Бжежински. Развитието на концепцията започва в САЩ. Очевидно малко след края на Втората световна война. И дълго време работата по нея и научните й достижения бяха добре засекретени и опазени в тайна.

Едва в статия през 1992 г. едно сравнително подробно представяне на концепцията беше публикувано. „Теория на хаоса и стратегическа мисъл“, написана от Стивън Ман. В него този американски изследовател директно каза, че „контролираният хаос“ е оръжие, което може да се използва във войни от много различен характер и мащаб.

Тоест, нарочените обекти на унищожаване чрез контролиран хаос могат да станат отделни хора, обществени и частни организации, въоръжени групи и дори цели държави и народи. Теоретично дори цялото човечество.

Препоръките на Ман бяха използвани, както отбелязват експертите, при подготовката и осъществяването на разпадането на Съветския съюз през 1991 г., при създаването на джобове на контролиран хаос в много части на планетата през следващите години.

Въпреки това практическото използване на оръжия за „контролиран хаос“ според някои експерти е започнало много по-рано.

Първите случаи на използване на „контролиран хаос“ включват организирането на студентски вълнения във Франция през 1968 г. с цел сваляне на тогавашния президент Де Гол. А също и за подготовката и провеждането на така наречената „Пражка пролет” през същата 1968 г. В първия от тези случаи желаният резултат беше постигнат, във втория – не.

Развитието на технологиите за „контролиран хаос“ в различни части на света продължи. ЦРУ и други американски разузнавателни агенции и донякъде Държавният департамент на САЩ бяха замесени в това.

В началото на 70-80-те години започва подготовка за използването на оръжия за „контролиран хаос“ в много по-голям мащаб. Тази подготовка САЩ проведоха под лозунгите за „глобализация“ и „либерализация“.

Вашингтон представи тези два взаимосвързани процеса като „обективни“ и „прогресивни“, допринасящи за укрепването на мира, просперитета на народите и растежа на благосъстоянието им.

Важен инструмент за насърчаване на „глобализацията” и „либерализацията” беше „Вашингтонският консенсус” – набор от неписани норми. Те бяха наложени от Международния валутен фонд на страните членки, особено на страните от третия свят. А след разпадането на СССР – и на Руската федерация и на други държави, възникнали от руините на Съветския съюз.

Принципите на „Вашингтонския консенсус“ включват изпълнението на следните изисквания от страните клиенти на Международния валутен фонд: приватизация на държавната собственост, отказ от държавно регулиране на икономиката, цялостно развитие на вътрешния финансов пазар, минимизиране на държавния бюджет (предимно чрез ограничаване на социалните разходи), премахване на всякакви бариери пред трансграничното движение на капитали, валута, стоки, труд и т.н.

Това всъщност е създаването на необходимите условия икономиката на страната да бъде свободно контролирана отвън и експлоатирана възможно най-ефективно от транснационалните корпорации и банки.

Либерализацията, наложена на страните, обхваща не само икономиката, но и вътрешната политика и социалната сфера. Безценен принос за разработването на проблемите на социалната и политическата либерализация в други страни има Джийн Шарп (1928-2018).

През 1964 г. в Оксфордския университет той защитава дисертация на тема „Ненасилствени методи за сваляне на режими“, като получава докторска степен по политическа философия. Той очерта мислите си по този въпрос за по-широка аудитория през 1968 г. в работата си „Ненасилствено действие: Изследване на контрола на политическата власт“.

Казват, че идеите му са практически приложени на практика през същата 1968 г. по време на организирането на студентски вълнения в Париж. По-късно неговите постижения са използвани за подкопаване на организацията на Варшавския договор (военния съюз на социалистическите страни), както и за дестабилизиране на социалната и политическа ситуация в Съветския съюз и окончателното му разпадане.

Шарп е ясен относно своите приоритети: „Нашият национален интерес има предимство пред международната стабилност.“

И той признава, че Америка отдавна използва „контролирания хаос“ като оръжие срещу други страни: „Всъщност, независимо дали го осъзнаваме или не, ние вече предприемаме стъпки за увеличаване на хаоса, когато насърчаваме демокрацията, пазарните реформи, когато развиваме медии чрез частния сектор“

Шарп е не само теоретик, но и практик. Участва в разработването на планове и прилагането на „контролиран хаос“ в много страни. Включително и разпадането на Съветския съюз.

По-специално, през 1990–1991 г. Шарп изнесе лекции в Академията на науките на СССР, на които присъстваха представители на балтийските държави, които научиха от Шарп методи за борба за излизането на републиките от Съветския съюз.

В най-пълна форма Шарп очертава идеите си за организиране на „контролиран хаос“ в политическата и социалната сфера в труд, който той написа и публикува във версия на списание през 1993 г. и се нарича „От диктатура към демокрация“. В книжна версия се появява през 1994 г., т.е. точно преди тридесет години.

В него авторът описва 198 „ненасилствени метода за унищожаване на диктатури“. Учебник, който днес се изучава както в самите САЩ, така и в онези страни, където е необходимо да се извърши „мек преход“ от „диктатура“ към „демокрация“.

Естествено, критериите за определяне на това кое се смята за „диктатура” и какво за „демокрация” се определят от Вашингтон. Произведението е преведено на повече от 30 езика. Книгата се появи в Русия на руски през 2021 г.

Общо преводи на различните произведения на Шарп вече са налични в около петдесет страни по света. И което е важно, това не е ъндърграунд литература, тя може да бъде закупена в книжарниците.

Отначало, както отбелязах по-горе, подготовката и провеждането на операциите по „контролиран хаос“ се извършваше от Централното разузнавателно управление, както и от други американски разузнавателни агенции.

След това (през 80-те години на миналия век) повечето правомощия и функции, свързани с воденето на война на „контролиран хаос“, бяха прехвърлени на неправителствената организация „Национален фонд за демокрация“ (NED).

Създадена от Конгреса на САЩ през 1983 г. тази организация предоставя грантове за изследвания в областта на развитието на демокрацията и човешките права в чужди страни.

Фондацията извършва доста мащабна подривна дейност срещу социалистическите страни от Източна Европа. По-специално тя финансира опозиционните движения Солидарност в Полша, Харта 77 в Чехословакия и Отпор в Сърбия.

Един от инициаторите за създаването на NED и първите лидери е Алън Уайнщайн. Уайнстийн откровено заяви през 1991 г.: „Голяма част от това, което правим днес, беше направено от ЦРУ преди 25 години.“

По това време бях във Вашингтон в командировка и доста често ми се налагаше да пресичам пътищата си с Уайнстийн. Той беше доста откровен с мен. И от разговорите с него разбрах, че най-приоритетната област на дейност на NED е Съветският съюз. Също така беше ясно, че NED работи в тясно сътрудничество с ЦРУ. NED се консултира постоянно с Джийн Шарп.

Върховният куратор на всички операции на „контролирания хаос” до края на живота му беше Збигнев Бжежински. Ще се огранича само с едно негово откровение. През 2009 г. той пише за тогавашната световна финансова криза:

„Тази криза никога няма да свърши, докато не постигнем целите си. Едно световно правителство е това, от което се нуждаем. И то ще се формира – независимо дали ви харесва тази идея или не. Това не е криза, мили мои, това е контролиран хаос“.

„Обществото все още е твърде далеч от това не само да приеме идеята за единно световно правителство, но и да види единственото си спасение в новия световен ред.

Затова първо трябва да доведем обществото до необходимото за това състояние. Това изисква много повече от икономическа парализа – изисква войни, глад и епидемии по целия свят“, пише той.

Всички карти са разкрити! Демокрацията и либерализмът са димна завеса, покриваща основната цел на „контролирания хаос” – световното господство. Дори с цената на смъртта на по-голямата част от човечеството. Хитрият либерализъм крие откровен канибализъм.

До края на миналия век оръжието на „контролирания хаос“ се използва от Вашингтон целенасочено. Успоредно с това се извършваше подготовка за „контролиран хаос“ в планетарен мащаб.

Имам предвид такива подготовки като глобализация, икономическа либерализация, пропаганда на така наречената демокрация, създаване на глобален интернет и т.н.

Но 21 век започна с факта, че внимателно прикритите приготовления приключиха и пълномащабна, глобална война на „контролиран хаос.“ И датата на началото на тази световна война е известна на всички – 11 септември 2001 г.

В САЩ в края на миналия век имаше сериозни противници на политиката на Вашингтон да използва „контролирания хаос“ като оръжие.

Всяко оръжие за масово унищожение е много опасно, има риск от ефект на бумеранга. Това се отнася за ядрени, химически и бактериологични оръжия. А „контролираният хаос“ като оръжие за масово унищожение също носи най-висок риск от ефект на бумеранга.

Днес виждаме, че противниците ни са били прави. Вашингтон наистина успя да създаде хаос по света, но изглежда започва да излиза извън контрола на инициаторите си. А излезлият извън контрол хаос не щади никого, включително и организаторите му. Санкционната война срещу Русия и други страни води до отслабване на позициите на американския долар.

Но целият просперитет и така наречената мощ на Америка се крепи единствено на „печатната преса“ на Федералния резерв на САЩ. Никой не може да каже със сигурност кога щатският долар ще загуби статута си на световна валута. Но доверието в долара продължава да пада.

Гражданска война назрява и в САЩ. В структурата на американската държава отдавна има пукнатини. Но днес тези пукнатини бързо се превръщат в бездна, разделяща Америка на части.

Медиите говорят и пишат, че причината за изострянето на вътрешните противоречия е въпросът за южната граница на Съединените щати. Екипът на Байдън настоява границата да остане отворена, докато Тексас и няколко други републикански щата призовават за затваряне на границата и спиране на неконтролираната имиграция от Мексико.

Но остри противоречия между Вашингтон и щатите (особено републиканските, които обикновено се наричат „червени“) възникнаха и по други въпроси: дигиталния долар, стандартите ESG (стандарти за бизнес, свързани с екологични, социални въпроси, корпоративно управление), американски помощ за Украйна, мерки за борба с така нареченото затопляне на климата и т.н., и т.н.

Днес много от натрупаните противоречия ще приемат формата на борба за президентския пост между привържениците на Доналд Тръмп и привържениците на Джо Байдън. Тексас е на път да се отдели от Съединените щати. Днес всичките 25 „червени“ щата, тоест половината Америка, са на страната на Тексас.

Противниците на Доналд Тръмп обаче са готови да създадат хаос в страната, за да попречат на Тръмп да окупира Белия дом. В края на миналата година бившият съветник на Пентагона полковник Дъглас Макгрегър направи сензационното твърдение, че „скоро ще има внезапно затваряне на всички големи банки в Съединените щати, оркестрирано от глобалисткия елит, банките ще бъдат затворени поне за три седмици“ и тогава „администрацията на Байдън ще въведе военно положение и ще отмени президентските избори“, насрочени за ноември 2024 г.

Има повече от достатъчно сценарии за бъдещи бурни събития в Америка и те условно се наричат: „гражданска война“, „разпад“, „раздяла“, „криза“, „колапс“ и т.н.

Американският елит отдавна мечтае да стане елит на света. Преди повече от половин век той започна бавно да подготвя голяма война срещу човечеството, прикривайки тази подготовка със знамето на глобализацията, либерализацията и общата демократизация.

В началото на 21 век (11.09.2001 г.) той пусна от бутилката джина, духът, наречен „глобален контролиран хаос”. От самото начало обаче този дух се оказва труден за контролиране. И днес той окончателно престана да се подчинява на американския елит, който го пусна от бутилката. И сега има голяма вероятност този зъл дух да избере тъкмо Америка за своя основна мишена.

Автор: Валентин Катасонов

ВИЖТЕ ОЩЕ:

loading...

Ако статията ви е харесала, споделете я с приятелите си в социалните мрежи от тук:

Facebook Google

един коментар

 1. Те не го крият.
  Бил Кил официално пред тяхни форуми е заявявал: “Хаосът е нашата религия”.
  “Проблем-реакция-решение”.
  Така действат. Създават проблем, за да предизвикат реакция сред населението, след което “те” дават решението.
  Така постигат целите си.
  Примери-хиляди.
  Бомбардировките в Сърбия, кулите-близнаци, войните в Сирия и близкия изток, холокоста, ПСВ и ВСВ, кромида(т.нар. к@вид)- за да се накарфичите, “глобалното затопляне”-за да изтрепят животните и унищожат аецовете, вецовете и живота, etc.

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.