ЕТРУСКИ. ТРАКИ. БЪЛГАРИ. РУСИ

Автор: Милена Върбанова

Призракът на псевдонауката винаги е бродил по синорите на научните полета и е хвърлял семената на трудно изкореними плевели. Това важи особено за историческата наука, чиято специфика позволява на плагиатора и лъженаучния извращенец да преразказват „със свои думички“ чуждите научни открития и „да предлагат своя трактовка“ на историческите факти. Но никога досега буренът, задушил историческата нива, не е бил толкова мощен и напращял, толкова упорито наторяван от хитро прикрити политически сили, представящи своите разрушителни действия като „възстановяване на историческата истина“, „милеене за националното достойнство“, „съхраняване на народната памет“. Тези сили са обслужвани от агитпропчици, набирани както от академичните среди, така и от съмнителни невежи лица, представяни като „народни историци“, които в борба с официалната историография, проповядват историческата правда за света изобщо и за българския народ в частност. В хаоса на днешната епоха, когато истината и фалшификатът са плътно преплетени и мъчно различими, подобни фантоми, които не са нищо повече от трансмисии на внушенията на менторите си, минават за пророци, озарени свише и за „пазители на националния идеал“. Покрай сладостните за ухото на неукия зрител и читател напеви, те подхвърлят и отровни лъжи, за чието пагубно въздействие, поради собственото си дълбоко невежество, дори не си дават сметка. Ще ги разпознаете по тяхното дебелоочие, когато плагиаторството им бива разобличено – и по завидния колаборационизъм на медиите, популяризиращи техните изяви – издаване на „книги“ ( които аз в своя статия назовах „склад за крадени вещи“), „гостувания“ в телевизионни предавания ( в които будят недоумение и смях ) и „лични срещи с публиката“. Това аз наричам „чалгаризиране“ на историческата наука, а превръщането на историята в чалга е по-опасно от директното й укриване и изкривяване – както полуистината е по-страшна от лъжата.

Авторът: Милена Върбанова

Един такъв двуизмерен „озвучител“ на подозрителни „научни“ напътствия, напоследък затлачи Ютуб и Гугъл със своите „исторически лекции“ – мешавица от цитати, забърсани от сайта персеус, позовавания на хабилитирани историци и нагли грабежи от нетитулувани изследователи като мен. Няма да спомена името му – би било излишна чест за него. Успехът му пред определен тип публика, с оскъдна или нулева историческа подготовка, е забележителен. Предоследният клип, излъчен от този „научен“ призрак в Ютуб, е посветен на етруските ( в последното си видео, посветено на Зевс, е отмъкнал ядрото на статията ми „Вълчата следа на българите“, публикувана на 31.12.2021 г., ведно с предисловието ). Празни приказки, мъчително пелтечене, уверения в културната и религиозна близост на етруските с траките, отронване на няколко отдавна познати факти относно името на този могъщ народ, повтаряне на отдавна отхвърлени тълкувания на названия на етруски божества, докато в крайна сметка биват избълвани две много опасни манипулативни внушения:

1. Етруските, въпреки известен индоевропейски инфилтрат, на който се основават културните им сходства с траките и българите, не са индоевропейци – доколкото езикът им не е изцяло индоевропейски.

2. Езикът на етруските не може да бъде изследван чрез руския език, защото българите „са дали език на русите“(?!).

На тези уникални лумпенски антинаучни и алогични брътвежи на „народния историк“, ще отговоря в следващите редове:

В самото начало на 90-те години на 20 век, италианският „етрусколог“ Бонфанте издига ( или по-скоро възкресява ) тезата за неиндоевропейския произход на етруските. Тя се базира главно върху названията на числата в етруската десетична бройна система ( първообраз на римската ), на които въпросният „учен“ не е открил аналози в древните индоевропейски езици. Това е изцяло политическа, антинаучна теория, която цели да внуши, че друг, неиндоевропейски етнос, стои в основата на етруската, римската и европейската цивилизация. Бонфанте лансира своята безпочвена теза в противовес на мненията на повечето изследователи на етруския език и култура, между които е и нашият акад. Вл. Георгиев.

Подчертавам, че теорията на Бонфанте е нелепа, при положение, че относно етруските названия на числата цари пълен разнобой в научните среди. Тези названия всъщност не са достатъчно идентифицирани, някои от тях се явяват само веднъж в дошлите до нас етруски епиграфски паметници. Все пак официалната етрускология е приела за имена на числата от едно до десет, следните термини:

едно – θu, θun

две – zal

три – ci, ki

четири – sa, hut

пет – makh

шест – huθ или sa

седeм – semφ, semp

осем – cezp, ketsp

девет – nuφ, nurφ

десет – sar, zar, halk

Както се вижда от схемата, дори в официалното представяне на „идентифицираните“ названия, няма единодушие.

Защитниците на индоевропейския произход на етруските изтъкват, че странното название на числото „две – zal“ може да бъде обяснено чрез германското zwei – две. Според мен, те се позовават на неудачен пример, който накърнява справедливата им теза, вместо да я подкрепи – началният звук z в думата zwei е въпрос на по-късно произнощение и древното название на числото „две“ си остава dwei – двай, две.

Смятам, че учените неправилно са разчели етруските названия на числата „едно“ и „две“ – просто са разменили местата им. Мисля така, защото θu – tu, du – с много по-голяма вероятност е „две“, а zal ( „двe“, според досегашните прочити ), всъщност означава „едно“ – „цял“ – тоест „едно цяло“. Zal – „цял“ е обща етруска и българска дума. Сигурна съм, че моята идея е основателна, защото етруското название на числото „десет“ е „zar“ – звуково много близко до zal, доколкото първата цифра в числото десет е единица. Самото присъствие на понятието zar в десетичната бройна система на етруските, буди изключителен интерес. „Десет“ е „цар“ на простите числа, но това дава повод да смятаме, че словото „цар“ в етруския език в дълбока древност е имало същия смисъл, както и в българския – върховен владетел, въпреки че титлата на етруските царе-жреци, известна на историческата наука, е lucumon ( което пък ни препраща към вълка като висш религиозен символ ).

Zal – „едно“ в етруския език ме подсеща и за смисъла на старото българско име Цало – цял. 

Етруското число „три“ в „официалната схема“ на простите числа, оповестена от етрускологията, е ci, ki. В персийския език „три“ звучи като si, su, в грузинския като sami, а в кюрдския като se със сирконфлекс върху „e“. Кюрдският език е чиста проба индоевропейски анатолийски език и може да бъде безценен помощник в разчитането на етруските надписи. Названията на простите числа в кюрдския са много близки до своите съответствия в санскритския и персийския език. 

Етруските имена на числата от „четири“ до „шест“ са съвсем несигурни, така че няма да се спирам на тях, а тези от „седем“ до „девет“ имат своите съответствия в персийския и кюрдския език, та дори и в латинския.

Толкова по повод неиндоевропейския произход на названията на числата в Етрурия.

Според мен, името на върховния бог в етруския пантеон – Тиниа – не призлиза от „ден“, както папагалски повтаря стари и изтъркани предположения „народният историк“, а от „титан“, „син“, „кърмен“ от Земята – tyn. Името на бог Волтумна свързвам с „вълк“ и дори с „вълча пещера“, „вълче леговище“. Открих, че името на Бога – ковач Сетланс не означава Светлан ( каква смешна приумица, чиято и да е тя!), а е етруска реплика на името Хефест, като Хефест не е гръцко, а пеласгийско слово и вероятно означава точно „ковач“ или „метал“. На кюрдски „желязо“ е hesin.

Езикът – словото – е най- консервативната, най-неподатливата за промени част в културата и битието на един народ. Думите пазят в кристалната си решетка цялата история на даден етнос, дори когато миналото му е укрито и заличено. Кога езикът се променя, за да имаме, както твърди „народното“ историче – някаква индоевропейска характеристика на етруския език и някаква си друга – неиндоевропейска? Само когато въпросният народ е понесъл колосален удар върху идентичността си – хилядолетно робство, както се е случило например в Сирия. Но въпреки многовековната арабизация, арамейският език в тази древна страна все пак е съхранен и той указва кой е исконният етнос. А в Лидия и в Етрурия – преди претопяването на етруския народ от римляните – не са регистрирани данни за масово присъствие на чуждоземен неиндоевропейски инфилтрат. Нито пък е установена някаква фантасмагорична неиндоевропейска подложка в земите на Етрурия преди пристигането на расените от Лидия.

За принадлежност не само към индоевропейския ген, а и конкретно към тракийския и българския народностен блок, говорят всички паметници на етруската материална и духовна култура, някои от които – отдавна известни – самозваният „историк“ изброява в постната си „лекция“.

Ще добавя накратко още три непознати за българската публика паралела, в които откривам древен тракийски отпечатък. 

 На първо място стои името на етруския лукумон Таркун, от фамилията на Тарквиниите, който, според една от версиите на легендарната традиция, е бил истинският основател на Urbs Aeterna. Това име, както и имената на двамата етруски царе на Рим, може да се тълкува чрез названието на лидийската столица Тарна ( Tarhna, старото название на Сарди ) или – предполагайки, че е получено чрез инверсия на „а“ и „р“, да бъде дешифрирано като Тракун.

Интерес буди и етруското понятие Larth, от което впоследствие се ражда Larthia – общо название на благородническото съсловие в Етрурия. От тези понятия, според мен, произлизат титлите Lord и Leard, съответно в Британия и Шотландия, което потвърждава старинните сведения за тракийския произход на бритите – от бежанци от разгромената Троя.

Удивителен паралел съзирам между някои персонажи от етруската митология и един от най-светлите български празници на пролетта, преминал по-късно в християнското честване на Лазаровден, съботата преди Цветница. Момичета – деца и подевки – лазарки, облечени в най-киприте си носии, обкичени в цветя, ходят от врата на врата, пеят и отправят пожелания за щастие и родитба към съселяните си, които им се отблагодаряват с малки дарове. Но защо евангелският персонаж Лазар е бил толкова популярен сред народа ни? Ясно е, че този празник е наследил някакво езическо вярване. И аз открих какво е то. Етруските са почитали женските божества „лази“, често явяващи се в облика на красиви момичета. Почти с пълна сигурност твърдя, че християнският Лазаровден е отклик от древното празнуване на „лазите“ и напевът „Лазаре, Лазаре“, някога е звучал като „Лазо ле, Лазо ле“. По този начин става напълно разбираем текста на старинната песен, дошла от предците, която моята майка пееше с топлия си глас на Лазаровден:

„Пасло момче врана коня,

Лазаре, Лазаре,

по зелените ливади,

Лазаре, Лазаре!

Па отиде на чешмата,

Лазаре, Лазаре,

там завари три девойки,

Лазаре, Лазаре!

Три девойки – едно лице,

Лазаре, Лазаре!

С едно рухо пременени,

Лазаре, Лазаре!

Те му дали дор три перя,

Лазаре, Лазаре!

Дор три перя паунови,

Лазаре, Лазаре!“

Ясно е, че явяването на трите божествени девойки, с едни и същи черти на лицето и с еднакви одежди, даряващи магически предмети – пауновите пера, няма нищо общо с погребания и възкресен Лазар. Това са „лазите“.

А как да интерпретираме грандиозната щуротия на фалшивия „историк“, че ние, българите, сме дали език на руснаците?

Това не може да се нарече куртоазия към българите, защото нелепиците не са комплимент за никого. Даряват се или се заимстват азбука, вяра, културни достояния, материални артефакти. Но език? Питам неграмотника – на какъв език са говорили русите, преди ние щедро да ги облагодетелстваме с нашия? Може би са мълчали, може би са мучали? Или са общували чрез знаци? Даже и комуникацията чрез знаци изисква наличието на понятийна система – сиреч на език.

Отдавна съм написала какво, според мен, е значението на названията на двете групи източни славяни – славини и анти. „Славини“, както и „славяни“, е религиозно понятие и означава „слънцепоклонници“. Докато „анти“ ще рече „древни“ ( Античност ), предишни, предшественици. Представители на старата, допотопна раса. Хронистите свидетелстват за богатирското телосложение на руснаците. В „Пътешествие до Волжка България“ Ибн Фадлан описва изключително бялата им кожа, високия ръст и странните татуировки по техните тела. Императрица Екатерина Втора се възхищава от тяхната височина и пропорционалността на чертите им. Е, тези хора неми ли са били, преди да им дадем „език“?

Не толкова отдавна в Ирански Кюрдистан бяха открити два саркофага, с двама спящи живи исполини в тях. Всички предмети и самият вид на исполините говореха за прадревен произход. Златните украшения, златните книги и статуетки имаха такава невъобразимо изящна изработка, че творенията на сегашните ювелири изглеждаха край тях като нескопосани чирашки недодялки. Животът на великаните явно е бил поддържан през хилядолетията от специални кристали, които се виждаха на снимките. В Ютуб бяха качени множество видеа, в които кюрдите позираха край саркофазите и лежащите исполини, държейки новоизлезли вестници в ръце, за бъде удостоверено тяхното откриване като реален, неоспорим факт. После като пометени с метла, всички видеа изчезнаха и за намерените живи представители на атлантската раса не се споменава вече ни дума.

Само че знаете ли какво? Тези исполини и особено единият от тях – с ослепително бяла кожа и буйна червена брада почти до пъпа, до вик ми напомни картината на В. Васнецов „Богатири“. Да, това бе първообразът на легендарния руски витяз, за когото разказват билините – старите руски предания.

Автор: Милена Върбанова

ВИЖТЕ ОЩЕ:

loading...

Ако статията ви е харесала, споделете я с приятелите си в социалните мрежи от тук:

Facebook Google

41 коментара

 1. „Народни историци“, според които дори първият динозавър е бил българин бол на нашата територия.
  По-лошото е, че масовката не разпознава истината и както сте написали, тези полулъжи-полуистини нанасят огромни щети на реалната ни история.
  Но пък от друга страна, „хора“ които 35 г. гласуват за екзекуторите на децата си, как да стигнат до историческата истина?

  • Всички психопати използват едни и същи заучени фрази: “Пий си хапчетата и иди на лекар”!
   Един такъв ме “заведе” на психиатър- тръгна си с рецепта:)
   Трябваше да убеждавам психиатъра да му даде “шанс”, за да не си загуби съответния “експерт” работата:)
   На мястото на г-жа Върбанова бих го осъдила!
   Много е лесно да се провери и извади медицинско свидетелство от съдебен психиатър- дали е регистрирана с психично заболяване.
   След което- “експертът” ще Ви плати неустойки за психически тормоз!

 2. Второто „изказване“ е на изрод (най-вероятно жена), който не заслужава да се влачи по тая земя и да я цапа.

 3. ЛЕКТОРКАТА Е НАПИСАЛА ЕДНА ТВЪРДЕ ИНТЕРЕСНА СТАТИЯ И ПРАВИ РАЗСЪЖДЕНИЯ СЪС СРАВНИНИЯ, КОЙТО НА ДАЛИ ИМА УЧЕНИ ДА И ОПОНИРАТ, А ЕТО СЕ ПОЯВЯВАТ ГЛУПАЦИ ДА Я ОБИЖДАТ !

  ЛОШАВА РЕБОТА. ТРЯБВА ЛЕКТОРКАТА ДА ИЗНЕСЕ ТРИ ЛЕКЦИИ ПРЕД ЧЕРНАТА ДЪСКА И ДО ОБЯСНЯВА И ДА ПОЧЕРТАВА, КАТО СРАВНЯВА РАЗЛИЧНИТЕ ПЛЕМЕНА И НАРОДА НА КАРТАТА, ЗА ДА СЕ РАЗБЕРЕ И ТЕЗАТА И С ТРАКИИСКИТЕ ППЛЕМЕНА НА БЪЛКАНИТЕ И НАШИТЕ ЗЕМИ, КОЙТО СА БИЛИ 70 ОБЩНОСТИ !

  ТВЪРДЕ БЕГЛО ЗНАЕМ ЗА ТРАКИТЕ И ТОЗИ ФАКТ С ОДИСЕЯ И ТРОЯНСКАТА ВОЙНА ТРЯБВА ДА СЕ ОСВЕТЛИ ОТ ЛЕКТОРКАТА ДА ДИ ОБЯСНИ ТЕЗИ ДВА ГРЪЦКИ ЕПОСА В ЛИТЕРАТУРАТА ВЪВ КАКВА ВРЪЦКА СА СЪМ ТРАКИИСКИТЕ ПЛЕМЕНА, КОЙТО ОТ СОЗОПОЛСКО И ОКОЛИНЯТА СА ТЪРГУВАЛИ С ТРОЯ И ДАЛИ ТРОЯНСКИТЕ ЗАЩИТНИЦИ НЕ СА ТРАКИ …

  МИСЛЕТЕ БЪЛГААРИ И МЪЛЧЕТЕ НЕ СИ ОТВАРЯЙТЕ ГНЕВНИТЕ СИ УСТА КЪМ ПОЗНАНИЕТО КОЕТО ВИ ПОСТЕЛЯТ ДА ЧЕТЕТЕ…

  НЕ СИ ПИША ИМЕТО ЗАЩОТО МЕ ТРИЯТ !

 4. Скоро мина вест, странен обект е забелязан в небето над Челе ди Булгерия Celle di Bulgheria. Планината наоколо е Булгария от векове, вероятно от 1400 години насам. И г-жо Автор има ли връзка с проучванията, нашите предци нявга отлетели минали и космически ли прозхода ни е. А Рока Глориоса, и общо около 100 наименования на местности, села и др. в Италия имат в корена си “България”, “българи”.

 5. Удивително интересна статия. За човек, който не е историк тя е просто една загадка. Признавам, че по-голяма част от историческите факти посочени в нея са били неизвестни за мен. След нейния прочит аз вече не знам дали съм исторически неграмотен или психически повлиян. Вероятно ще трябва мнение на специалист – ще потърся такова. Лично към г-жа Върбанова. Не обръщайте внимание на алитератите, които не са в състояние да осъзнаят границите на собствената си неграмотност. Те са благодатно поле за развъждане на така необходимите за съвременната българска демокрация „жълтопаветници“. В последните дни видяхме, че между тях нахлуха и професори , които замлъкват пред лозунга „искам“ и спират да мислят от къде ще дойде това което те искат. Остава само още една крачка, докато някой несъгласен с нещо грабне оръжие и започне да налага своите демократични виждания – примера от Словакия е красноречив и старателно премълчан. За автора само адмирации – това да можеш да прочетеш в една статия , мнение по сериозен исторически въпрос е превилегия но за нейното осъзнаване са нужни много качества – не става просто така. Пожелавам дълъг творчески път на г-жа Върбанова и много, много лично щастие.

 6. Проучването на г-жа Автора е научно съобщение по канона пер се и принос, ала мене вълнува произхода и предназначението ни. Произход от маймуна, която анатомично създадена да не говори, а да пее рап, ска напримерно, е в странна релация, че всичсо живо с белтък ми е роднина. И пак обратно в Челе ди Булгерия https://www.youtube.com/watch?v=qee0O5myw8c

 7. Тоя „коментар“ ( на „смях“ ) може да е на засегнатия плагиатор, чиято самоличност е ясна, а може и да е на ненормална стара мома, която не е виждала мъж през живота си. Както казва народът: смее се пръд@льо, но не му е смешно.

 8. Уважаема г-жо Върбанова- вероятно сте гледали покойния акад. Дмитрий Лихачов- когато казва, че “славянин означава славен човек, т.е Българин”. И :” Ние сме българи”
  Що се отнася до коментара за италианското село Челе ди Булгария- там е паметникът на Кан Алцек:)
  Задайте си въпроса откъде идва световноизвестната марка Булгари?!
  Моя цел е да посетя това селце в Южна Италия- пожелавам го и на вас, търсещите:)

  • Паметника го плати почти Врабевски и строителчето на крепости – ортак на поТполковник пухчо го сложиха.

 9. Скъпа Мина, не бях видяла коментара Ви. Такива плужеци Бог ще ги съди и той вече ги е осъдил. Нямам време да се занимавам с тях и да ги съдя аз. Те не заслужават да ги заплюя.Това са маргинали от най-долен тип, които ни показват, че съществуват, като мятат лайна към всичко по-високо от тях. И не разбират, че сами себе си покриват с фекалии. Как ще си губя времето с подобни смрадливи маргинали?

  • Разбира се, не си заслужава. Коментарът ми беше насочен по- скоро към тях- да си знаят какво може да ги последва:)
   Човек и личност като Вас едва ли би си губил времето да се занимава с л@йнометите:)
   Бъдете жива и здрава!
   Дори и да не пиша- имате моята морална подкрепа.
   Ако в някой момент се стигне до ексцесии- имате и физическата ми подкрепа:)
   Бог пред нас и ние след него!
   Амин!

  • Много бързо те произведоха от доцент в професор!
   Вероятно се дължи на шизофренията ти!
   И на липсата на усмирителната ти риза!

 10. Като чуят за истинската българска история и особено за Ботев- газ п@каят!

  • Затова в България се назначават за историци изроди като златарски, божидар димитров …… и останалата антибългарска паплач.
   Не че на масовият българинът му пука особено за историята ни или Родината му, очевидно напъна е по света да не се знае за величието на българите.

   • Божидар Димитров, беше един от най-добрите български историци и много добър човек, с чувство за хумор, светла му памет!

   • Разбира се, затова забрани изследванията край Варна. Страх да не се разбере, че сме по-древни….. пък и добре служи на тиквената мафия. Вярвай, че дори сатаната е добър и ни помага.

 11. Мина, погледнете как сам се е нарекъл тоя нещастник – „байхуевски“, „хея“ и „смях“. Това не е ли диагноза? Или е някакъв катастрофален импотент, или душевноболна стара мома, както твърди Васил в своя коментар. И тая клетница лелее нещата, които си е прикачила като никнейми ( защото става дума за един и същ индивид, който натрапчиво се подписва с едни и същи – красноречиви – прозвища ). На историческите въпроси ще Ви отговоря по-късно вечерта.

  • Прекалено голямо внимание обръщате на някаква си мъжка феминистка, мечтаеща за кожена циганска пура.

   • Разобличаването на лъжците и измамниците е част от Истината.
    Лично аз вярвам, че лъжата и измамата трябва да бъдат изобличавани.
    Иначе сами се поставяме в ролята на “жертва”.
    Намираме се в състояние на война, приятелю.
    Независимо кой колко го осъзнава.
    Колкото по- подготвени сме- толкова по- добре за нас.
    Ако си заровиш главата в пясъка- това означава само едно: че Дъто ти стърчи отгоре и е уязвимо за хищника:)
    Отричането на проблема не означава, че нямаш проблем.
    Помисли за това:)

   • Съгласен съм, че лъжата, трябва да се изобличава. Но тази персона няма нужда от изобличаване, тъй като е неспособна дори да излъже или измами някой с IQ над стайна температура. Това си е чисто и просто някакво едноклетъчно същество, което просто клевети и лепи заучени етикети, за да му обърнат внимание.

    Имайте в предвид, че и изкуственото „интелектче“ вече вилнее и „твори“ в мрежата със заучени от баща си сорос фрази и мантри.

  • Благодаря!
   По-скоро съм склонна към версията, че съответните “елементи” са служители на сополството. Платени.
   Как ги разпознавам ли?
   Имам опит. Обучени са като машини- да употребяват едни и същи фрази, реплики и тактики:)
   Психологията ми е хоби:) Имам и бегъл опит в психиатрията:) Голяма част от тях са психопати.
   Те са елементарни за разпознаване:)
   Що се отнася до историческия аспект- с нетърпение чакам коментара Ви:)
   Тази тема дълбоко ме вълнува и ми дава живот:)

   • За съжаление не си права и не всички са платени от посолства. Елементарните полезни идиоти се множат от ден на ден, като във всяка колония, в която децата се обучават от чужди НПО-та.

 12. Ако оприлича интелекта на г-жа Върбанова с небето над мен в слънчев ден,той- нейният интелект е така високо, че просто не може да бъде достигнат. А разни индивиди се опитват да го замъглят, обругаят , минимализират със зловонията които изпускат тук долу. Понеже няма да разберете какво Ви пиша, ще го изразя по друг начин -„Кафа сифон“. Има толкова други сайтове, телевизии, реалита – що не опитате там – може пък да Ви върже!. Ай сиктир , кафа сифон.

 13. Благодаря на Мина и на г-да Кънчев,Чолаков, Ангелов, FuckEU, Васил и Иван. На старата мома, хабилитирана в медицината, пожелавам мечтаната от нея черна пура марка Катуница – всеки ден по три пъти, вместо разнообразно хранене, до пълно опушване на всички отвер@стия. На плагиаторите и тяхната глутница – същото. А сега – на въпроса, поставен от Мина. Произхода на компанията Булгари съм разгледала в книгата си „Връх България“ ( изд.2016 г. ) – той уж идвал от някакъв си грък на име Сотир Българина от Епир, златар по занаят, който през 19 в. се
  е преселил в Рим. Ясно е, че щом родоначалникът се казва Сотир Българина, става дума за българин, а не за грък.

 14. Обаждах се на секретарката на госпожа Булгари – струва ми се, че по това време жена управляваше фирмата, но освен „ще разгледаме въпроса“ – аз исках среща и повече информация – друг отговор не получих. В Челе ди Булгария и Рока Глориоза съм ходила два пъти, описала съм впечатленията си от първото посещение в споменатата книга. С моя приятел смятаме пътешествията си до тия заветни места за едни от най-щастливите дни,с които Господ ни е дарил. Ако Ви е възможно, приятели – идете да видите Алцекова България.

 15. Обаждах се на секретарката на госпожа Булгари – струва ми се, че по това време жена управляваше фирмата, но освен „ще разгледаме въпроса“ – аз исках среща и повече информация – друг отговор не получих. В Челе ди Булгария и Рока Глориоза съм ходила два пъти, описала съм впечатленията си от първото посещение в споменатата книга. С моя приятел смятаме пътешествията си до тия заветни места за едни от най-щастливите дни,с които Господ ни е дарил. Ако Ви е възможно, приятели – идете да видите Алцекова България. Природата е като българската, но се вижда и топлият залив на Сапри.

  • Благодаря сърдечно за отговора:)
   Със сигурност съм от онези, които ще направят всичко възможно да посетят Алцекова България!

 16. Виж какво, троле, ако не си обереш дръндарите от сайта, утре полицията ще се занимава с теб. Или мислиш, че си неоткриваем? Лично аз ще те съдя за тормоз над читателите и авторите на сайта.

 17. Колкото повече бръмчиш из сайта, толкова по-лесно е да открия кой си.

 18. Моля наблягайте на ФАКТИТЕ! Не дочетох статията, защото не си струва, за народа наричан „етруски“ и измислените през късните векове(и най-вече 19 век) „траки, македонци“ НЯМА ПИСМЕНОСТ, КОЯТО ДА Е НАЛИЦЕ! ПРОСТО НЯМА ТАКАВА ПИСМЕНОСТ И СЪОТВЕТНО ЕЗИК! Траки, елини, римляни, македонци, са измислени нации и фантасмагорични истории, съчинени през последните векове, от около 16 век и след това, които се използват във фанариотството и не само! С прикрепени към тях фалшификати, предмети, фалшифицирани книги и карти(на някои от картите, ясно се виждат съвременните наименования на населените места), т.е. Римска империя е нямало, по простата причина, че даже още държави не са съществували в Европа тогава, а камо ли империи, а територията на днешна Италия е била съставена от множество селско-стопански или феодални владения, които дори често са воювали помежду си и т.н., както и по-голямата част от Европа. Но… легендата за „Римска империя“ е създадена и налагана от новообразувалите се държави – Австрия, Германия, Италия и т.н., с цел да оправдаят правно действията си за териториите които са заели(заграбили), фанариотството също не е с гръцки корени, гърците само са били част от това и за прокарване на определени цели на църквата и на някои държави, тъй като е имало борба вътре в самите църковни течения(и държави) и Православието е било по-старо църковно течение; вижте също и спора между Англия и католическата църква, също и Испания и т.н. Общо взето, цивилизационния процес е вървял от изток на запад до определен период, а по време на колонизацията постепенно тръгва обратно от запад на изток, но това се дължи и на факта, че на държавите от централна и особено източна Европа, им се налага непрекъснато да защитават държавите си от нахлувания на азиатски племена, на Османската империя, опити на европейски държави(понякога успешни) да нахлуят в териториите им и т.н.

 19. Ама моля ви госпожо, покажете ни тези „етруски, тракийски, македонски“ езици, КЪДЕ ВИ Е ПИСМЕНОСТТА на тези езици? Къде? КЪДЕ??? Няма такава писменост и езици! Тук-там откъслечни несвързани драскулки, които не са език и не се знае в кой период са надраскани. То и нашите туристи си драскат по пирамидите, да не би да са български тогава? Тази „писменост“ и всичко това, са измислици, създадени от около 16 век и след това и Римска империя не е имало някога!

 20. Госпожо , придържайте се към фактите, ФАКТИТЕ, ХИМИЧНИТЕ АНАЛИЗИ и ХРОНОЛОГИЯТА! Или ще ми кажете, че немската историческа желязна корона, която показват в Германия и ножа с който уж бил прободен Христос, не са успели да корозират досега? Я стига! Че желязото корозира при взаимодействие с кислорода, който кислород е навсякъде около нас, вкл. и във водата!

 21. Госпожо , придържайте се към фактите! Придържайте се към ФАКТИТЕ, ХИМИЧНИТЕ АНАЛИЗИ и ХРОНОЛОГИЯТА! Или ще ми кажете, че немската историческа желязна корона и други предмети, които показват, не са успели да корозират досега? Я стига! Че желязото корозира при взаимодействие с кислорода, който кислород е навсякъде около нас!

 22. Много чужденци и наивните им последователи, се занимават с нашата история, даже българите не се занимаваме толкова с нея. Какво целят? Или както се казва „Кому е изгодно това?“

 23. Прочетох внимателно всички мисли и разсъждения под статията на г-жа Върбанова.Няма да допълвам мнението си и аз.Вярно-траките,етруските,русите и други древни народи или по-скоро племена са далеч назад от нас и малко веществени артефакти са останали от тях,но въпреки всичко ние се стремим да слепим парчетата история и да си представим и обясним що за хора,култура и начин на живот са били.
  Намерих много интересно четиво в нета-книгата на автора Георги Бялков „НАЧАЛОТО“.
  Прочетете я- много е интересна!

  • Благодарности!
   Открих книгата, “Началото” на Георги Бялков и “Връх България” на Милена Върбанова са следващите две, които ще прочета:)

 24. Някога замисляли ли сте се какво значи „луд“? Това е човек с нетрадиционно възприемане на действителността, който силно се различава от мнозинството. Мнозинството според някои теории винаги е право. Какво е „гений“ и защо той е уважаван, а „лудият“ е преследван? Геният е луд, който е успял да убеди мнозинството в тезите си, доказвайки ги или не. Човекът е съвършено творение, което макар да има някаква логика да се е развил еволюционно, много, много частен случай, най-вероятно е божествено творение. Някой да е чувал, чел, видял някъде за намерен природно шлифован диамант, с вида който му предават ювелирите? Обидите с едно или друго название, са част от диктата на мнозинството и от неговата митология и терминология. Едно нещо забелязвам, в момента има някакъв тласък, невидим тласък, който ни кара да „отворим очи“ и започваме да виждаме очевидни неща, които са били до нас, а ние все сме ги прескачали. От там следва и изостреното противопоставяне между хората и непримиримостта в защита на вярванията си, религиозни или не. Едни, повлияни от Астрологията, могат да го определят като „ерата на Водолея“, други по-брутално мислещи, като „ритникът на Бог“, но е ясно на всеки, че няма нищо случайно в този настръхнал свят. Замисляйте се кои са лудите, преди да се изплюете върху тях, за да не ви се налага, да се криете гузно, когато мнозинството ги понесе на ръце.

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.