След конференцията „Либерал-екстремизъм: заплаха за демокрацията и основните човешки права“

На 11.11 от 10:30 до 17:30 в концертната зала на Централен Военен клуб се състоя международната конференция под наслов „Либерал-екстремизъм: заплаха за демокрацията и основните човешки права.“

Идеята и мисията на събитието беше да се обсъдят начините за съхранение на България от вълната на краен либерализъм и противопоставянето на джендър идеологията, разрушитерните ЛГБТИ законодателни инициативи, пропагандата на абортите, радикалния екоактивизъм, посегателството върху правата и свободите на гражданите, които застрашават демократичните и нравствени устои на нашето общество – свободата на словото и убежденията, религиозната свобода, правото на личен и семеен живот, както и основите на националната държава и нейния суверенитет. В мероприятието взеха участие експерти от България и чужбина. 

След конференцията се проведе и тържествен християнски благотворителен концерт „С НАМИ БОГ“ с участието на Нели Андреева, Ива и Велислава Костадинова, Пламен Мирянов, Галина Димитрова, Квартет Армейска Песен, Кварто Квартет и приятели, Женски Хор „Нуша“, Веси Бонева, Светлин Къслев. Събитията организираха сдружение „РОД Интернешънъл“ и фондация „Нашият дом е България“, с подкрепата на сдружение „Месец на семейството“, Младежкия консервативен клуб – София, „Свобода за всеки“ и радио „Зорана“ – единственото християнско радио в ефира на град София – Света Премъдрост Божия.

Споделяме части от изказванията на някои от участниците, които прозвучаваха в рамките на християнската конференция:

Пламен Пламенов Мирянов (на снимката горе) – основател на фондация “Нашият Дом е България”:

“Радикалният либерализъм и джендър политиката в България имат за цел да разрушат извечните морални устои в една християнска държава с Църква на 1153 г. Нашата мисия като християни е да браним нравствените граници на нашето Отечество, да не бъдем хладни и безразлични, а да осветляваме и изобличаваме делата на тъмнината (Еф. 5), винаги с готовност да напомняме за верните ориентири за добродетелност и морална чистота, изхождайки от хилядолетната мъдрост на Светата Библия. 

Ние никога няма да се съгласим с лъжливите и пагубни джендър идеологии, създадени по лукавството на хората, по коварното изкуство на измамата. (Еф. 4) 

За „синовете на непослушанието“(Еф. 2) и „робите на развалата“(2 Петрово 2:19) е предречено, че ще донесат „мерзост на запустение“ на ценности (Матей 24:15) и ще се опитат да отвлекат душите на мнозина, но е писано също, че те самите заедно със своите дела са обречени на провал, съд и самоунищожение.

Няма друга основа за най-висок морален връх, освен вече положената, която е Иисус Христос (1 Кор. 3:11), няма друга свобода, освен вече дадената, която е в изпълнението на Божията воля (Йоан 8:32), няма други закони, наредби и указания за стойностен живот, освен вече установените от Онзи, Който ни създаде и замисли, Който познава нашето естество, Който ни избра и обикна! (Еф. 1:4) “

 Давид Александров съпредседател на Сдружение РОД:

“От създаването на света битката е между доброто и злото. Човекът избра да живее в грехът. Тази битка продължава и до днес, като измеренията и се разпростират във всяка сфера от човешкият живот. Днес либерал екстремизмът се е изправил с всички възможни сили срещу традициите ни, семейството, историята ни, но най-вече срещу Християнската ни вяра. Само в единство, помежду консервативно мислещите хора в България, както и с водителството, и благословението на нашия Господ Иисус Христос, можем да устоим и да не допуснем чужди за нас практики да преуспяват у нас!”

Иван Вълков съпредседател Сдружение РОД: 

“Либерал- екстремизъм е обобщаващ термин за деструктивната активност на влиятелни субекти, лобита и организации, които очевидно имат за цел разрушаването на демократичния ред и посегателство върху законово установените права и свободи на гражданите. Под множество фалшиви предлози за гарантиране правата на малцинствени групи, се стига до диктат на добре спонсорирани, радикализирани общности с огромна външна подкрепа. Лостовете за въздействие се използват в крайна сметка за промяна на цялостното обществено устройство и ред като приоритетна таргет група за влияние са децата и подрастващите чрез ранна сексуализация и джендър пропаганда включително през образователната система. Крайната цел е държавеният апарат да бъде превърнат в репресивен инструмент за внедряване на една нова идеологически подплатена система. В ход е план за превръщането на България в демографска и нравствена пустиня.” 

Александър Урумов: “Либерализмът е генетично враждебен към хилядолетни институти като бащинството и правата и отговорностите на родителите. От Джон Лок през 17. век до Маркузе през 20. век и Бътлър през 21. век, либерализмът очертава една вековна разрушителна парадигма. 30-годишната му доминация като монополна идеология на еднополюсния свят позволи на либерализма да покаже своята истинска същност, превръщайки се в джендър-детерминиран либерал-екстремизъм. Либерал-екстремизмът убива публичните дебати, като ги заменя с медиен монопол. Либерал-екстремизмът убива семейството от мъж и жена, като го заменя с “еднополово семейство”. Либерал-екстремизмът убива християнската култура, като я заменя с мултикултурализъм. Либерал-екстремизмът не произвежда, той паразитира върху християнското наследство, като го преразпределя.” 

Д-р Кузман Илиев: 
“Искаме си нормалността! Контролът над парите и собствеността ни се прави, за да нямаме сила за съпротива – могат ли да запорират сметките ти с едно копче, си приключен. Ние се борим, за да запазим ценното и натрупаното с кръв и пот. Когато ни убеждават, че няма Бог, за да заемат мястото му с тяхната либерална идеология, ние можем да отговорим само с едно: с много голям отпор. За целта трябва да сме обединени и да действаме заедно…”

 Томаш Ровински, Ордо Юрис – Полша:  “Днес на Запад сме свидетели на сложен и дълбоко напреднал процес на програмиране на нови граждани, който все повече изкривява разбирането им за човешката природа, за естествените общности като семейството или нацията. Също и по отношение на неприкосновеното достойнство на човешкия живот, чиито граници вече не се определят от естествения закон и добрия Бог, а от решенията на корумпираните парламенти. Това в никакъв случай не е теория на конспирацията, а констатация на прост факт. Защо това е така? Защото хората, които не разбират собствената си природа и които се ръководят в социалния и политическия си живот главно от страстите си, формират – както знаем – атомизирано общество. А такива общества са по-лесни за управление от силите на този свят.”

Денес Андраш Наги, Унгария: “Тревожно е, че според прогнозата на Департамента по икономически и социални въпроси на Организацията на обединените нации (ООН) за 2100 г. населението на нашия общ централноевропейски регион се очаква да намалее с 31 % до края на века. Но ето, след раждането на първото дете в Унгария изплащането на заема се отлага за три години и става безлихвено. След раждането на второто дете изплащането на кредита се преустановява за още три години и общият дълг се намалява с 30%. Това доведе до бейби бум в нашата страна. В обобщение можем да кажем, че ние проведохме демографска политика, която направи изгодно за гражданите да се женят и да създават големи семейства в Унгария.” 

Иван Вълков, богослов и клиничен психолог, завърши конференцията с доклад: 
“Как да опазим децата от хибридната война на новата джендър-религия?“. Успоредно с обективна и библейски основана оценка на деформациите в неолибералното християнство днес, докладът представи две теми: (1) превръщането на джендър идеологията в религия, пропагандирана политически в едно технократско общество изградено от деца и възрастни израснали с дефицити в болни семейства, и (2) характеристики на водената хибридна духовна война. Като алтернатива беше представено нетрадиционно разбиране за прилагане на библейския модел за патриархално семейство. Бяха  дадени примери в подкрепа на един съвременен и творчески съграждан патриархален семеен модел, в който главата е любящ, грижовен и строг баща, който с качества е заслужил своя авторитет, а майката – негова помощница, модел, в който децата са едновременно защитени и способни да се защитят. Акцент в доклада беше основния инструмент за защита на децата в такъв семеен модел: практическо възпитание и формиране на мъжественост при момчетата и женственост при момичетата от мъжът – съпруг, баща, наставник, авторитет, и жената – съпруга, майка, възпитател, авторитет. 

В заключение беше подчертано, че либерал екстремизма с новата джендър религия извършва психодуховен терор върху детското съзнание. Примерите за смяна на пола от деца без искане на съгласие от родителите са много, а резултатът: физическо и психическо осакатяване и жертви, които констатират: „ако имаше кой да ме спре навреме“. Нямаме убеждението, че държавните институции ще ни защитят, ако не бъдат алармирани активно.”

Адв. Владимир Шейтанов Съпредседател Сдружение РОД: 

“ Парламентаризмът в Европа е в очевидна криза. Криза на представителността, на европейската идентичност, на доверието към политиката и нейните инструменти, на представителната демокрация и на закона. Дълбоката причина е неолибералната доктрина в сферата на представителната демокрация. В Брюксел признават, че водещата днес парламентарна демокрация в ЕС е либералната. 

ЕС загуби привлекателността си за европейските народи. Великобритания напусна. В Италия и Франция скандират Фрекзит и Итекзит. В страните от ЦИЕ доведе на повечето места до катастрофални последици – безпрецедентно разрушаване, разграбване и разстройване на икономиката и селското стопанство.“

Виктор Костов: 
„Нововъведените права, защитаващи днешната сексуална революция влизат в директен конфликт с класическите основни човешки права, вкл. със свободата на религията, на убежденията и словото. В доклада от юни 2023 г. на независимия експерт по „сексуалната ориентация“ пред 53-та сесия на Комисията по правата на човека към ООН  открито се заявява кои права следва да имат превес: „Насилствените и дискриминационни позиции и предразсъдъци са извън международната правна защита на религиозни или други вярвания“, се твърди в доклада. На вярващите хора, според този експерт, им е забранено да имат морални позиции и  „предразсъдъци“. Погрешно е застъпена тезата, че вярващият не може да се облегне на съвестта си и на верската си ценностна система, за да изгради и даде оценъчно мнение за хората които практикуват содомия, хомосексуализъм, трансдженъризъм и подобни. Свободата на мисълта, съвестта, словото и религията е правна и политическа категория, която е защитена във всички основни международни документи. Правото на критика, и най-вече на публични личности, е гарантирано на всички в едно свободно общество. Това право е гарантирано включително и на хората с религиозни убеждения, а с политизирането на сексуалните си практики, активистите на ЛГБТ движението се поставят в центъра на публичното внимание. Без ясна и аргументирана критика срещу масовото налагане на нова сексуална революция правата на мнозинството, семействата и децата са застрашени, заедно с устоите на демократичното общество – свободата на вярата и нейното изразяване.“

Конференцията завърши с молба от името на организаторите към всички граждани и институции на държавата за уважение към свободата на словото, свободата на вероизповеданието, свободата на събранията, свободата на получаване и разпространение на информация, както и неприкосновеността на личния и семеен живот за всеки български гражданин.
„Без гаранциите за спазването на тези основни права, обществото е обречено на упадък и регрес към тирания. Да уважават отказа на огромното мнозинство от населението да се въвеждат идеологически категории под фалшивия претекст – в защита на човешки права, като право на „сексуална ориентация“, „еднополов брак“, „утвърждаване на половата идентичност“, „смяна на пола“ и други подобни. Тези нови категории внасят неяснота и нестабилност в правната система. Това са идеологически конструкти, а не същински основни права, тъй като засягат маргинална група граждани, чиито права така или иначе са защитени в рамките на отдавна установени международно-признати човешки права като правото на личен и семеен живот, свободата на мисълта, на съвестта и на изразяване, право на получаване и разпространяване на информация.

Подмяната на правата на човека и основните свободи, или противопоставянето им на псевдоправни нововъведения, позволяващи политизиране на пола и на интимния човешки живот, са недопустими в една демократична и социална държава, каквато по Конституция се води, че е Република България„.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

loading...

Ако статията ви е харесала, споделете я с приятелите си в социалните мрежи от тук:

Facebook Google

2 коментара

  1. Само с конференции няма да стане! Ще трябва да има и бой.
    Послепис-наблюдение: Реакцията е поставена изключително на религиозна основа. На другите фундаменти на обществото?

  2. От мен предлагам разузнаване с бой и концерт с Малютка, Фагот и соло китара Калашников.

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.
Въведете кода за проверка: *