Залезът на Европа: Демографската смърт!

Автор: проф. Васил Проданов

Човечеството днес се намира в периода на най-големите демографски промени в историята, свързани с общо увеличаване на населението, ускорена промяна в балансите на количеството население и съотношението между различните възрастови групи в различните региони. От общо над 8 млрд. души в света в евроатлантическия Запад живеят едва около 1 млрд. Останалият свят го изпреварва по демографския си потенциал седем пъти. В Европейския съюз имаме най-негативната демографска тенденция в света и от 1970-те години насам раждаемостта не може да осигури просто възпроизводство на населението. Днес числото на починалите превишава числото на новородилите се. През 1950 г. сред 10-те най-големи демографски страни в света три са били от бъдещия ЕС – Германия, Великобритания и Италия.  През 2023 г. няма нито една от там, а в същото време 5 от 10-те най-големи демографски държави в света са в Азия – Индия, Китай, Индонезия, Пакистан, Бангладеш. Следва да се има предвид, че демографските показатели са една от най-важните характеристики, която се колерира с динамиката и конкурентността на държавите и народите за дълги исторически периоди, тъй като от тях зависи количеството на работната сила. Рязкото ускоряване на развитието на Европа през последните векове бе свързано и с ускоряване на демографският й ръст, а с него и на работната сила, която влиза в производството. Това наблюдаваме през последния половин век в Китай и други азиатски държави. Намаляването на работната сила и увеличаването на възрастното население навсякъде води до забавяне на развитието и натоварване на социалните системи.

Затова и демографският упадък на Европа е неотделим от упадъка и в много други сфери. А именно Европа е онзи регион на света, в който в най-висока степен имаме тенденции на демографски упадък, свързан с намаляване на раждаемостта и промените в моралните ценности. Това е типично и за Римската империя в периода пред разпадането й. Едуард Гибон в своята шесттомна „История на упадъка и разрушаването на Римската империя” (1734-1794) изброява такива причини за нейния упадък като растящата пристрастеност към зрелища, развлечения, разкош, разпуснатия начин на живот, хомосексуализма, които водят до ускорено намаляване на населението, което Рим компенсира с приемането на все нови и нови емигрантски племена.  Същата е ситуацията в днешния ЕС, в който европосланиците превръщат в ключова характеристика на своето поведение подкрепата за гей парадите, а хомосексуализмът е между водещите „евроатлантически ценности“. Това е неотделимо от хедонизацията на живота на потребителския капитализъм, индивидуализма, разпада на семейство и семейни ценности, подобно на ситуацията в Древния Рим, когато се създават демографските дисбаланси там.

Още в началото на ХХI век в своята книга „Смъртта на Запада” Патрик Бюкенън констатира, че от двадесетте нации с най-ниско равнище на раждаемост в света осемнадесет са европейски. През 2001 г. той пише, че средното равнище на раждаемост в Европа се равнява на 1.4, докато за запазване на съществуващия брой на населението е необходима раждаемост минимум от 2.1 деца на семейство. В резултат на „европейските ценности” на къснопотребителския неолиберален капитализъм, свързани с така нар. джендъризъм, упадъка на семейството, намаляването на броя на децата в него и увеличаването на децата, раждани извънбрачно, средното равнището на раждаемост в Европа е паднало до 1,4 деца на една жена, а за запазване на сегашната численост на населението се изисква минимум 2,1. При най-голямата нация в ЕС – германската, равнището на раждаемост през последните 15 години вече е 1,3 деца в семейство и затова има автори, които характеризират германците като “умираща нация”. При тези темпове до 2050 г. населението на тази страна ще намалее от 82 на 59 милиона, а съотношението между стари и млади хора ще бъде две към едно в полза на старците.

В западноевропейските държави и в момента има гигантска липса на работна ръка в почти всички сектори, независимо от гигантския внос на работници от Източна Европа и от украинските имигранти. Само в строителството в Германия има дефицит на 200 000 работни места. Същото е във всички останали отрасли. Затова там наскоро бе внесен за приемане закон, облекчаващ значително вземането на германско гражданство от чужденци.  Да му мисли умиращата демографски Източна Европа, която в резултат на това много по-бързо ще упада и изчезва. А добре е известно, че застаряването на населението навсякъде е съпроводено и с тенденции на намаляване на растежа на БВП, както и с увеличаващо се натоварване на социалните системи. Рязкото ускоряване на растежа навсякъде е било свързано с наличието и на голямо количество младо население. Това го виждаме в момента при сравнение на развитието на икономиките на застаряващия демографски ЕС и най-ускорено демографски развиващия се континент Африка. Според Международния валутен фонд през 2023 г. от 10-те най-бързо развиващи се икономики в света 7 са в Африка, а 6 от 10-те най бавно развиващи се или с отрицателен ръст икономики  са в Европа.

През 1900 година, когато Европа е във върховата си форма на световна сила населението й е 300 милиона от общо 1.6 млрд. в света или това е около 19 % от световното население. След това започва намаляване на това съотношение. През 2020 г. в Европейския съюз живее само 5.8 % от световното население, докато в Африка живее 17 %, а в Азия – 60 %. Същевременно демографските предпоставки за залеза на ЕС се засилват и са най-големите в света. Ежегодно населението в трудоспособна възраст в ЕС намалява с 1 милион души, а с това намалява и геополитическата роля на ЕС. Делът на населението на 27-те страни от ЕС като част от цялото население на света е намалял от 12 % през 1960 г. до 6 % в 2022 г. и се очаква да падне под 4 % към 2070 г. Ускорено пада броят на населението в трудоспособна възраст. Това население е намаляло с 3.5 милиона души между 2015 и 2020 г. и се очаква да намалее с още 35 милиона души до 2050 г. През 2022 г. сред първите осем държави с най-голям дял от населението над 65 години шест са в Европа – Италия (24.1 %), Финландия (23.3) %, Португалия (22.9 %), Гърция (22.8 %), Германия (22.4 %), България (22.4 %). Намаляващото и застаряващо население на ЕС натоварва социалните системи и както показва особено силно опитът на Япония от 1980-те години насам икономическото следствие от това е рязкото падане на растежа на БВП на човек от населението. Там особено ярко намаляването на работната сила е свързано с икономическа стагнация, каквато вече наблюдаваме в ЕС и поради геоикономическите, геополитически промени и разделянето му от икономиката на Русия.

Това води до вопиюща нужда от нова работна ръка и засилва тенденцията на търсене и привличане на имигранти от далечни страни, за да се компенсира липсата й. България е типичен пример на страна, която в нарастваща степен търси и внася отвън работници, особено в сферата на туризма. Политици в Унгария и Полша, които бяха силно антиемигрантски настроени, изправени пред липсата на стотици хиляди работници на пазара на труда променят позициите си и търсят работна сила от целия свят. 

В същото време липсва способност да бъдат интегрирани около обща идентичност милиони имигранти. Таково голямо количество хора, които да идват в Европа от други континенти и с друга религиозна и цивилизационна принадлежност за толкова кратко време не е имало никога преди това в историята, включително и в залеза на Римската империя. И сега традиционното европейско население се заменя с имигранти от Африка и Близкия изток, които расово и религиозно са съвсем различни. Във всяка от двете най-големи държави в ЕС – Германия и Франция броят на ислямското население вече е между 5 и 6 милиона души. Тяхното интегриране в условия на общо нарастване на социално-икономически неравенства става невъзможно. Те създават в европейските държави все по-голямо количество анклави, гета, затворени квартали в големите градове, в които се наблюдава процес на ислямизация и нарастващо количество терористични атаки и това е особено типично например за страни като Франция. Навсякъде в Европа броят на джамиите расте много по-бързо отколкото на християнските църкви и техният брой вече е над 6000. В страни като България вече броят на джамиите на човек от ислямското население е два пъти по-голям отколкото броят на църквите спрямо християнското население. Дори в Германия нещата се развиват толкова бързо, че данните за броя на джамиите не могат да ги догонят и те към момента се изчисляват в границите на между 2350 и  2750. Увеличава се количеството книги и статии на Запад, в които се гледа песимистично на тази тенденция, която подхранва възхода на националистически и антиемигрантски политически сили, стимулира изграждането на различни типове стени по границите на европейските държави.

Този процес особено силно се проявява в периферията на Европа, където върви ускорено намаляване на населението и поради това, че европейският капиталистически център извлича младата работна ръка от нея и я привлича при себе си, за да компенсира скоростно намаляващото количество работна сила в своите национални държави. Ние го виждаме за 33 години неолиберален капитализъм у нас, през който загубата на българско население е по-голяма отколкото за 500 години Османско робство. С голяма, макар и не колкото при нас скорост обаче върви ликвидацията на населението на целия Балкански полуостров и в повечето европейски държави.

Европа е единственият континент в света, в който делът на населението през 2020 г. над 65 години е повече от дела на населението под 15 години – съотношението е 19 % на 16 %, докато за света като цяло е 10 % на 25 %, а в съседната на Европа Африка, съотношението между децата до 15 години и възрастните над 65 години е 40 % на 3 %. И в момента в множество сектори липсва работна ръка. Затова и Европа е континентът, който в най-висока степен е принуден да увеличава пенсионната възраст, поради намаляващата работна сила и да вдига данъците или да задлъжнява, за да може да поддържа социалните си системи.

До 2050 г. населението в трудоспособна възраст в ЕС ще намалее с 20 %. От големите държави особено силен демографски упадък ще преживеят Италия, Испания, Германия. За да запазят икономическите си възможности и социалните системи  те  ще се нуждаят от ускорен приток на имигранти, които да компенсират загубата на работна сила, но същевременно това ще води до етническа и религиозна подмяна на населението, както това е ставало по времето на упадъка на Римската империя, когато местното население се подменя от идващите откъм Азия племена. Ако например Германия дори увеличи възрастта на пенсиониране на 68 години, то за да компенсира нуждата от работна сила тя ще се нуждае от 200 000 имигранти средно годишно. Италия и Испания ще се нуждаят годишно средно съответно от 414 000 и 338 000 чужди етнически и религиозни имигранти, които да подменят намаляващото италианско и испанско население. Този процес ще бъде още по-ускорен в източноевропейските държави. Очаква се до 2050 г. населението на възраст между 20 и 64 години да намалее с една трета в България, с  26% в Полша и с  22% в Румъния. Тяхното население ускорено ще се подменя от идващи от Африка и Азия хора с чужди идентичности, което ще води до засилващи се етно-религиозни конфликти и подмени на национални идентичности. 

В момента в Африка живеят 1.4 млрд. души, докато в Европа в нейната цялост – включително и в европейска Русия те са 748 млн., т.е. около два пъти по-малко, но европейското население като цяло намалява, а в Африка, където 60 % от населението е под 25 години през следващите няколко десетилетия ще се включват повече млади хора в работната сила отколкото общо в целия останал свят. През следващите 25 години Африка ще добави 800 милиона души към своята работна сила, докато през същото това време Европа ще увеличи със стотици милиони своите пенсионери, което ще изисква нарастващи социални разходи от държавата. Прогнозите са, че към 2050 г. населението на Африка ще бъде 2.5 млрд. души, докато това в Европа ще падне на 419.5 млн., т.е. ще бъде около 6 пъти по-малко от африканското. Това ще доведе до демографски и до икономически колапс на европейското население и заместването му постепенно с африканско, така както в западащата Римска империя населението демографски е било заменено с прииждащи племена от Азия. Неслучайно стратегията на световната сила във възход Китай е за разгръщането на много тесни отношения с Африка в условията на американската стратегия на разделяне на икономиката на САЩ от тази на Китай. Така се оформят съвсем нови регионални блокове. През следващите години съотношението на броя на населението на Африка спрямо Европа ускорено ще се увеличава и като се имат предвид климатичните промени и климатичните бежанци от там, можем да очакваме, че до края на 21 век населението на Европа ще се африканизира и ислямизира, а в страни като България, чиито народи намаляват с гигантска скорост, местното население или ще изчезне или ще се превърне в пренебрежително малцинство.

Това е ускорено разгръщаща се тенденция и в момента. Общият брой на имигрантите в Европа през 2020 г. е 86.7 млн. души, което е 11.6 % от нейното население. Същевременно, поради липсата на работна ръка големите западноевропейски държави от типа на Германия променят законодателството си за по-лесно придобиване на германско гражданство и са готови да привлекат нови имигранти. Голяма част от тези имигранти идва от мюсюлмански държави от Близкия Изток и Африка. Това бързо променя религиозния и цивилизационен състав на традиционно християнска Европа. Раждаемостта на мюсюлманите и в Западна Европа в момента е три пъти по-висока, от тази на немюсюлманите. Над 20 % от децата и младите хора в ЕС вече са от мюсюлмански семейства. В резултат на това мюсюлманските общности в Европа са много по-млади в сравнение с немюсюлманските. Според изследване на Пю Рисърч Център се очаква  към 2050 г. мюсюлманското население в Европа да бъде 76 млн. души като най-много мюсюлмани ще има в Германия – 18 млн. души, във Франция – 13 млн., в Италия – 8 млн., в Швеция- 4 млн., в Испания – 3 млн., в Нидерландия – 3 млн.

 В същото време това, което се наблюдава в много страни в ЕС е неспособността им да интегрират различните религиозни и расови малцинства, тяхното затваряне в гигантски гета, разгръщането на националистически групи и реакции срещу тях от местното население. За това допринася и фактът на глобализацията на информационните връзки, на възможността да живееш в ЕС, но постоянно да си в пълен пряк и често единствен контакт с медиите и хората от своята собствена страна и така в чужда среда не само да не отслабва твоята традиционна идентичност, а дори да се засилва.

Франция, в която около 10 % от населението е мюсюлманско, е типичен пример в това отношение. Това се видя по време на бунтовете и разрушенията от страна на имигрантите от Африка в големите градове през юни 2023 г. след убийството на 17 годишно момче от техните среди. И това не е случайно, там според френската статистика в редица села и градове, както и в части на Париж числеността на децата и юношите с мюсюлмански и неевропейски произход е три пъти по-голямо от това на техните връстници от местното население. В същото време това са и региони с най-ниски доходи. Перспективите за интеграция на нарастващия брой имигранти се оказват мираж, както поради социално-икономическите неравенства, така и поради това, че във Франция това са хора от бившите френски колонии с тежките им травми от убийствата, експлоатацията и насилието срещу тях в колониалната епоха и в началните стадии на робовладелския капитализъм. И това не е случайно, независимо от днешните лозунгите в бившите им колониални метрополии за „европейски ценности“, неравенствата в много отношения продължават да имат расови и религиозни измерения. Затова и страховете от нарастващите имигрантски вълни във всички европейски държави се засилват, независимо от нарастващата нужда от работна ръка в тях. Неслучайно например Швеция, която от времето на Наполеоновите войни в продължение на повече от два века бе неутрална държава, сега поиска да стане член на военния блок НАТО – проблемът й не бе просто Русия, а това че тя бе отворила вратите си за голям брой имигранти, много от които отдавна са превърнали нейните градове във военни зони на съперничещи си престъпни групировки, атакуващи се с огнестрелно оръжие и бомби, а груповите изнасилвания на местни момичета са все по-често срещано явление.

Демографските фактори рязко ще увеличават имигрантските потоци към ЕС, в която няма нито една стратегия за увеличаване на катастрофално спадналата раждаемост сред местните народи. А и климатът в Европа е прекрасен за разлика от страдащите от все по-голямо засушаване Среден Изток, Близък Изток и Африка. И трите региона в момента са в демографски бум и нарастващото им население ще се разселва именно към Европа. Да си спомним отново, че краят на Римската империя дойде като резултат от демографския упадък в нея и компенсирането му чрез огромните тълпи от имигранти, идващи от Азия, където по онова време се наблюдават драстични климатични промени – засушаване.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

loading...

Ако статията ви е харесала, споделете я с приятелите си в социалните мрежи от тук:

Facebook Google

4 коментара

 1. А защо тогава се убива бялото славянско население, щом има проблем с демографията?

  • Не ми е известно съществуването на славянско население, но има твърде много бели православни християни, които пречат за осъществяване плановете на молох или там какъвто беше чифутобога?
   Европа е 2-3 пъти по-населена от африка и азия, но иначе има демографски проблеми…..
   Ако някой се сети да довърши работата на чичко Адолф ама качествено и току виж всички проблеми изчезват.

 2. Сефте съм на различно мнение с г-н Fuck EU ! Препоръчвам – любезни, ползвай независими исторически източници и прочети за англо-бурската война 188.. и някоя година. Ще видиш, че Адолф е просто един преписвач на тяхното откритие – фашизма!?

  • Съжалявам, но не разбрах къде се разминаваме във вижданията(мненията)?
   Ако е за това, че и преди Адолф е имало хора желаещи прочистването на земята от сатанинското чифутско племе, да имало е.
   Тази паплач откакто се е пръкнала само злини „твори“ така че почти няма народ, който не ги мрази. Но те горките най-мразят Българи и Руснаци, щото сме ги прогонели от хазарското им царство. Нещо нашите предци не са харесвали колкото нас, тези изроди да правят жертвоприношения на дечица. След като им бием дузпата се разселват по цяла европа – най-много в испания. Там бързо са ги хванали чрез изчезващите дечица и са ги наритали. Така идват в османската империя и започват да дерибействат и колят масово българи. Няма и да спрат, докато ние не ги окачим по диреците.

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.
Въведете кода за проверка: *