ЕК: Ситуацията с бедността в България е критична

България е изправена пред значителни предизвикателства, свързани с бедността и социалното изключване. Това пише в доклад за заетостта в ЕС на ЕК. Най-тежка е ситуацията в Румъния и България, следвани от Гърция и Испания.

Общият дял на хората в риск от бедност или социално изключване в България възлиза на 32,2% и е един от най-високите в ЕС, като средното ниво за Евросъюза е 21,6%, което според ЕК определя ситуацията в България като критична.

Рискът от изпадане в бедност е особено висок за хората с увреждания, живеещите в селски и отдалечени райони и ромското население в страната ни. В този контекст социалните помощи (с изключение на пенсиите) са имали ограничено въздействие, намалявайки врменно бедността едва с 24,4% при средно за ЕС намаление с 35,3%.

Освен това неравенството, измерено като квинтилно съотношение на доходите (съотношението на общия доход, който имат 20-те % от населението с най-високи доходи, към този, който имат 20-те % от населението с най-ниски доходи), остава критично и е сред най-високите в ЕС: 7,3% в България спрямо средно 4,7% в ЕС.

Процент на населението в риск от бедност в ЕС. Най-висок е процентът в Румъния, следвана от България, Гърция и Испания. Източник: ЕК

България все още е изправена пред предизвикателства, свързани с формирането на умения. Делът на възрастните хора с поне основни цифрови умения остава нисък (31,2% в България спрямо средно 53,9% за ЕС през 2021 г.). Укрепването на придобиването на умения от възрастни хора, включително в цифровата област, е важно за зеления и цифров преход, пише Еврокомисията.

В същото време делът на преждевременно напусналите образователната система в България е 10,5%, близо до средното за ЕС ниво от 9,6%. Този дял е особено висок в селските райони (19,1%) на страната.

Пазарът на труда в България напоследък се подобрява, но предизвикателствата се запазват, особено по отношение на хората с увреждания и младежите.

През 2022 г. заетостта сред хората с увреждания в България все още е значително по-ниска от средната за ЕС. Същевременно, въпреки че намалява през последните няколко години, делът на младите хора, които нито са заети, нито се обучават, е 15,1%, оставайки над средното за ЕС ниво от 11,7%.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

loading...

Ако статията ви е харесала, споделете я с приятелите си в социалните мрежи от тук:

Facebook Google

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.
Въведете кода за проверка: *