Априлското въстание. „Писма от ада“ на Дж. Макгахан

Днес се навършват 148 години от избухването на Априлското въстание. Нека еничарите, които твърдят, че турско робство и турски зверства в България никога не е имало, да прочетат отново свидетелствата на американския журналист Джанюариъс Макгахан, кореспондент на в. „Дейли Нюз“, за видяното от него след разгрома на въстанието. Срещу позорните лъжи на ДПС, че кланетата в Батак, Перущица, Клисура, Панагюрище, са измислица, се възправят потресаващите Макгаханови  „Писма от ада“. Никой нормален човек, който има съвест и душа, не може да забрави описанията на очевидеца Макгахан, щом веднъж ги е прочел. Само морални изроди могат да ги отричат и цинично да се надсмиват над жертвите.

Милена Върбанова

БАТАК

(Дж. Макгахан, „Писма от ада“)

Има неща толкова ужасни, които окото отказва да гледа, за които разумът отказва да разсъждава.

Батак е разположен на около тридесет мили от Пазарджик, високо в разклоненията на Родопите. Пътят представляваше стръмна планинска пътека. Щом приближихме, вниманието ни бе привлечено от хайка кучета. Разярено те излаяха по нас и избягаха в съседните ниви.

От седлото аз не забелязах нищо особено, докато ко­нят ми не се запъна. Погледнах надолу и видях, че е стъпил върху човешки череп. Черепът беше напълно изсъхнал и изглозган.

Няколко крачки по-нататък имаше друг череп, а до него част от скелет, също така бял и изглозган. Колкото се из­качвахме по-нагоре, толкова повече намирахме кости, скелети и черепи.

Изведнъж: дръпнахме юзди с възклицание на ужас: точно пред нас се издигаше грамада от черепи, смесени с кости от всички части на човешкото тяло, скелети, почти цели, скапани дрехи, човешка коса и изгнило месо, заразяваща миризма се разнасяше наоколо.

Всичките скелети бяха облечени само в женски ризи. Те всички са били жени и момичета. Преброих над сто черепа, без да включвам скритите под другите кости на страхотната грамада. Всички черепи бяха отделени от скелетите, всички скелети бяха без глави. Тези жени до една са били обезглавени.

Процедурата била следната: турците хващали жена, събличали я внимателно по риза, оставяли настрана ония дрехи, които били ценни и всички украшения и скъпоценности, след което много от тях поемали грижата да я изнасилят, а последният я обезглавявал.

После ни разказаха, че това са костите на 200 млади момичета, отначало пленени и специално запазени за съдба, по-лоша от смъртта. Те били на разположение на своите поробители в продължение на няколко дни, били подлагани на всичко възможно, което горките безпомощни и треперещи момичета са могли да изживеят в ръцете на бруталните диваци. Когато градът бил ограбен и опожарен и всички техни близки били изклани, тези нещастни млади създания били най-безмилостно обезглавени и хвърлени да гният на хълма…

Градчето лежеше на разстояние стотина ярда по-долу от нас. Гледано оттук, то напомняше развалините на Херкулан или Помпей. Не беше оцелял нито един покрив, нито една стена.

Сред тези развалини се издигаше и достигаше до нас дълбок оплакващ стон, подобен на оплакването, с което ирландците изпращат своите мъртъвци.

От другата страна на пътя имаше скелети на деца с ужасяващи удари на сабя по техните малки черепи. Броят на децата, убити в тези кланета, е повече от огромен. Очевидци ни разказваха как видели малки бебета, набучени на байонети и разнасяни по улиците на Батак и Панагюрище.

Причината е проста. Когато мохамеданин убие известен брой неверници, той е сигурен, че ще отиде в рая независимо какви са неговите грехове. Мохамед е възнамерявал вероятно, че само въоръжени хора би трябвало да се броят, но обикновеният мюсюлманин взема това предписание в по-широк смисъл и брои също така и жените, и децата.

С цел да надуят бройката за рая, тук, в Батак, башибозуците са промушвали бременните жени, убивайки едновременно и неродените деца…

Френският консул е присъствувал лично, когато башибозуци разказвали пред възхитени слушатели как сечели главите на малки деца, как телцата им с отсечени ръце и крачка подскачали и се търкаляли като пилета.

Аз затворих уши и казах: „Стига! Това е достатъчно. Не искам да слушам повече. Не мога повече да разследвам „.

Няколко крачки по-нататък една жена седеше на прага на разрушен дом, превиваше се и издаваше сърцераздирателни стенания, които прехвърляха границите на моето въображение. Нейната глава бе скрита в ръцете й, докато пръстите несъзнателно намотаваха и скубеха косите й, щом погледнеше в своя скут, където лежаха три малки черепа с все още полепнала по тях коса…

Турските власти не претендират да е имало убити турци или пък жителите на Батак да са оказали съпротива. Ахмед ага, който е ръководил клането, поискал да му бъде предадено оръжието. След значително колебание и преговори това било направено. Какво е последвало след предаването на оръжието, ще бъде разбрано най-добре от продължението на разказа за видяното вчера.

Приближавахме към черквата и училището. Земята тук е покрита със скелети, по които висят парцали и парчета изгнило месо. Ако се съди по останалите стърчащи стени, училището е било обширна хубава сграда, годна да приеме двеста или триста деца.

Аз мисля, че хората в Англия и изобщо в Европа имат доста погрешна представа за българите. Винаги чувах да се говори за тях като за обикновени диваци. Аз бях учуден и вярвам, че и моите читатели ще се учудят, когато научих, че почти няма българско село без училище. Тези училища се издържат посредством доброволен данък, с който българите се самооблагат, напук на турското правителство. Образованието е безплатно и всички – бедни и богати – се ползват от него. Няма българско дете, което да не знае да чете и пише. Процентът на грамотните в България е голям толкова, колкото в Англия и Франция.

Сега, под камъните и боклука, които покриват пода на училището на височина от няколко фута, лежат костите и пепелта на 200 жени и деца, живи изгорели между тези четири стени…

Черквата не беше много широка, заобиколена от ниска каменна стена, затваряща малък черковен двор. Отначало ние не забелязахме нищо особено. Зловонието беше толкова голямо, че едва можехме да погледнем около нас.

Това, което ни се стори маса от камъни и боклук под нас, бе в действителност огромна грамада от човешки трупове, покрити отгоре с тънка наслойка от камъни и пръст. Целият черковен двор е изпълнен с тях на дълбочина от три до четири фута (90-120 см) и ужасната миризма идваше оттам.

От тази чудовищна гробница сега можеха да се видят подаващи се глави, китки, крака, стъпала и ръце. Малки къдрави главици се показваха там, малко краче, дълго колкото пръст, малки бебешки ръчички, протегнати, сякаш молеха за помощ – бебета, които са умрели учудени от яркия блясък на сабята, деца, които са умрели сред писъци на уплаха и ужас, млади момичета, погинали в плач, ридания и молби за милост, майки, умрели в усилие да заслонят със слабите си тела своите малки дечица…

Казаха ни, че само в този малък черковен двор лежат три хиляди души. Лежат те тук заедно, млъкнали са завинаги. Няма сълзи, нито викове, нито писъци на ужас, нито молби за милост. Житото изгнива по нивите, а жетварите гният тук, в черковния двор.

  Ние погледнахме в църквата, стените на която бяха се опушили от изгарянето на нейните дървени принадлежности, но се запазили цели. Това е едно ниско здание с тежки, неправилни сводове, под които едвам може да стои човек с висок ръст.

Това, което се изправи пред нашите очи вътре в нея, дотолкова възмущаваше душата, че ние не можахме да го гледаме по-вече от една секунда.

Грамадно число тела бяха отчасти изгорени и напълняха черковата с обгорени останки, а отчасти гниеха в най-отвратителен вид. Аз никога не съм си представял, че ще видя подобен ужас. 

Навред ужаси! ужаси! ужаси!

От 8 или 9000 жители в Батак са останали живи 1200 или 1500, които нямат с що да погребат мъртъвците си.

Но защо турците не направиха това? Те ще отговорят, че всичко е отдавна направено и че за заравяне е имало малко хора. От всичките жестоки, варварски и зверски подвиги на турците, клането в Батак е най-страшния; от всичките безумни глупости, направени някога от тях, първо място занимава дивата мисъл да оставят да гният труповете на своите жертви в продължение на три месеца. Но това село се намира в една отдалечена, усамотена местност и те никога не са мислили, че европейците ще си пъхнат и тука носа; затова цинично забележвали: християните не заслужават да се заравят; нека ги ядат кучетата. Ние говорихме с мнозина, но нямахме сила да изслушваме докрай всичките тия печални разкази, и се задоволявахме с това, дето питахме само за числото на погиналите лица от всяко семейство. Колко души бяхте в семейството — питахме ние. “Десет” — отговаряха нам. “Колко останахте?” “Двама”. “А вие колко бяхте?” — продължавахме нашите питания. “Осем”. “Колко останахте?” “Трима”. “А вие колко?” “Петнадесет”. Колко останахте?” — “Петмина”. И така в челяди от пет до двайсет члена останали от един до пет души. (…)

Една баба се приближи до нас, като си чупеше ръцете и със сух вопъл, в който нямаше сили, приказа ни, че тя имала трима хубавци възрастни синове: Георги, Иванчо и Стоян, които са били оженени за добри, послушни жени: Райка, Стилиянка и Анка, че те имали дванайсет прекрасни деца: Ангел, Троян, Георги, Иванчо, Петко, Сиса, Богдан, Стоян, Тонка, Гинка, Марийка и Райка. От всичката тая многобройна честита челяд от двадесет души останала само старата баба; всичките други били избити. (…)

Дизраели беше прав, като забелязваше остроумно, че турците винаги бърже се разпореждат с хората, които им паднат в ръцете, и не ги затварят в тъмница.

Действително, те бързешком се разправят с християните и в това Дизраели е съвършено прав. Когато той произнасяше своята насмешлива реч, 200 млади моми вече отдавна лежаха в купа на бездиханните трупове при входа в Батак.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

loading...

Ако статията ви е харесала, споделете я с приятелите си в социалните мрежи от тук:

Facebook Google

38 коментара

 1. Мила Милена,
  Ти не си само Милена, ти си българска светица! Има много български сърца и моето е едно от тях, от които твоето име, твоят образ, твоят интелект, твоето присъствие , гражданската ти доблест не могат да бъдат заличени по никакъв начин. Те остават винаги в нас. Бъди здрава! Нужна си на много, много българи в това напрегнато време. Ти си подслон от нашите тревоги но и знаме на несъгласието ни с всичко случващо се днес. Бъди здрава, мила Милена!

 2. В нашите медии останаха само няколко такива гласове като Върбанова. Четете и Страхил Ангелов в уж Свободното слово.“Помощник държавния секретар на САЩ, Джеймс О’Брайън посети България и уволни външния министър на страната ни поради недостатъчен ентусиазъм по отношение на подкрепата за Украйна“

 3. ПОКЛОН,ГОСПОЖО!!! ТИЯ ГОВЕДА,КОИТО НИ УПРАВЛЯВАТ,СЕ ОПИТВАТ ДА ПРЕНАПИШАТ ИСТОРИЯТА НИ,МЪКИТЕ НИ,БОЛКИТЕ НИ,НО НЯМА ДА УСПЕЯТ!!А ВИЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ОТВАРЯТЕ ОЧИТЕ НА ХОРАТА,ПИШЕТЕ! ВИЕ СТЕ НОВИЯТ ПАИСИЙ! ОШЕ ВЕДНЪЖ,ПОКЛОН!!!

 4. Г-н Иванов,ако ще и цялото правителство на САЩ да се изтърсят в София,вече няма Украйна! Тъкмо ще разберат,колко е силна любовта на хората към Русия!

 5. Ами зверствата описани в “Записките…“ от Захари Стоянов, в поезията на Вазов? Милена, нашата будна съвест, почитания към Вас! А словото въобще не е такова, каквото изглежда.

  • не ми цитирай книги които не си виждала,а сядай да си пиеш хапчетата

 6. Ето един нов поглед към Ватенките, към бензиностанцията и според нашия супер харвардски неграмотник. „Saint Petersburg, Russia in 8K HDR ULTRA HD 60 FPS Dolby Vision™ Drone Video във Ютуба. Ми не съм русофил, но мога да сравня Вашингтон и Петърбург, защото съм ги видял и двата.

 7. Докато се обръщаме така един към друг, съдбата ни е за дръвника.На девети юни гласувайте за посолството в лицето на мъдрия еднокнижник и на Пеевски.Така ще запазим нашата прекрасна евроокеанска ориентация и ще си пукнем щастливи.За слепци хубави пътища няма.

  • В неБългария живеят огромни количества небългари, така че не бива да те учудват такива неща. Тази паплач трябва да бъде тотално заличена, иначе няма мърдане от ада, в който сме.

 8. Ето го и Вашингтон, така както може да се види само с използуването на дрон от професионалисти.“Washington in 8K ULTRA HD – DC vs Seattle, who is Beautiful ! (60 FPS) Наистина трябва човек да пропътува света за да получи такова престижно определение. Благодаря му на Наблюдателния.

 9. Това за което съдът в Хага осъди Путин се оказа абсолютна партенка. Отнетите от Русия украински деца се оказаха в Германия.
  „Les accusations d’«enlèvement» d’enfants par la Russie se sont révélées des mensonges. Des enfants ukrainiens retrouvés en Allemagne“ ЗА престижа на ГЕРБ и Борисов сега най-важното е гостуването на Урсулата в Пловдив.Гласувайте за Бойко, ние боклуците няма да гласуваме за него.

 10. ФАКТЧЕКЪРИТЕ обявиха,че съдържанието на статията е невярно и не ми позволиха да я Споделя във фейсбук!?КАКВО ПРАВИМ!!!!????

 11. Оказва се и за слепите, по признанието на Столтенберг, че войната с Русия не започна през 2022 г, с обвинението че Путин е агресор, а още през 2014г. по времето на Майдана в Киев.
  „NATO Confirms that Ukraine “War Started in 2014”. “Fake Pretext” to Wage War against Russia? To Invoke Article 5 of Atlantic Treaty?Statements of NATO Secretary General Stoltenberg . Признал си е Столтемберг като за пред дебили.

 12. Съдържанието на статията е вярно и това е такава болезнена рана в душите ни, която едва ли някога ще заздравее. Има едно нещо обаче, което винаги се премълчава, а тук даже в коментарите припламна. Това е, че както българи избиват българи, никой друг не го е правил. Имам в предвид широкото понятие българин и всички места където е била България. Когато някой спре да е българин и се присламчи към други, става жесток враг на племето си. Това не мога да го разбера, но започва още от Патрия, преминава през хазари, турци и може би ще завърши с македонците. За това вероятно никой не иска да напише истинската история, а се клатим в разни посоки около нея и всяко парче е с ново име и претенции за наследството ѝ. Даже руси и украинци в момента се избиват по български и им личи.

  • Май е нормално за психиката, всеки разочарован от племето си да стане най-големият му враг. Не знам, но и на мен ми се ще няколко хиляди родени като българи да поемат към пъкъла…..
   Изключително гадно впечатление прави руската преса напоследък, която обявява гагаузите и останалите българи в държавата 404, молдова и румъния за турци християни. А колониалните роби в неБългария си мълчат, както се случи с Косово, Македония, Беломорска Тракия, Сърбия, Турция…..
   И после ние правим опити да разсъждаваме, що ни мразят тези наши хора?
   Ами след като тотално те изоставят твоите и те подаряват на врага, май нищо друго не им остава. А ние от векове само това правим!

  • Какво очакваш да кажат в руската преса, че и те в голямата си част са съвсем българи, че украинците са българи, че турците са българи, че … По-лесно е да направиш политика с някой по-голям, а че последните останали да стискат името, щели да се засегнат, вече не е от значение, ТЕ СА ДРУГИ. Нека не отваряме тази болезнена тема, че по български ще завърши! Виж какво става в родовата памет, вътре в нашите семейства и ще разбереш цялостната картина. Арабинът знае десет поколения предци, съответно братовчеди, замисли се, ти колко знаеш и колко можеш от някъде да научиш.

   • Когато се провъзгласиш за християнин от теб са очаква да казваш истината, а когато се обявиш за пазител на православието……?
    Няма политика тук, истината е една – като земното притегляне, или го има или го няма. Ролята на полу-бремената не минава в случая.
    Иначе, възмущението ми не е изцяло към руската преса, а към така наречените БЪЛГАРИ. Крият се в миша дупки вече векове, докато избиват или превръщат хора от нашият народ във врагове, а териториите от Велика България в чужди държави. Как да не го намразиш такова племе от мишоци?
    А иначе юнака балкански, който робува в чужбина и се е вживял в ролята на господарите, щял да се събуди и да видиш какво става.
    Става от мишка на плъх, ей това става. Скопен народ от мишоци, да ме извинят хайванчетата, щото са по-достойни от отделни индивиди родени като българи.
    Аз като арабите си знам предците, но въпроса е, че БГ мишката вече е европейска и атлантическа. За нея е ганьовско да разговаря и разпитва родителите си за такива неща. По-добре е да ги съди за нещо, което му втълпяват, за да се почувства модерен …. А най-големите изроди се отричат от род и Родина.

 13. През последните 2 дни сайтът Скандално.нет е подложен на безпрецедентни хакерски атаки, които ни нанесоха много щети. Отделно, основната страница на сайта във фейсбук е докладвана, социалната мрежа изтри много наши статии. Вероятно е подобно положението и с останалите опозиционни и алтернативни сайтове. Задава се мощна евроатлантическа и глобалистка цензура. Ще се борим докрай.
  Пею Благов, Скандално.нет

  • Първо цензура, после и физическо заличаване :)
   Освен опитите за блокиране, сваляй всеки ден бекъпи на една флашка…че няма да се откажат. Еничарската власт плаща доста пари от нашите данъци да ни заличават.

  • Войната с истината никога не е спирала, но и истината никога не е била победена, защото винаги има някой, който е готов на всичко, за да я покаже и някой, който е готов на всичко, за да я намери. Това е като любовта…

  • Нали раздават на продажни бг мижитурки милиони за борба с „дезинформацията“. Явно са започнали да ги усвояват. В България има много хора, които са егоисти и мислят само за портмонетата си или са безмозъчни слуги.Не заслужаваме държава щом спим.

 14. Опитах да споделя статиятя във Фейсбук, но ми казаха, че ‘общността’ не я приема, защото не отговаряла на ‘стандартите’ и. Питам следното: Как така една историческа истина, написана от американския журналист Дж.Макгахан посетил България като военен кореспондент на Дейли Нюз, се оказва несъвместима с т.н. ‘насоки на общността’ във фейсбук? Нима историческата истина е несъвместима със съвременните схващания за света и поради това не трябва да я знаем? Това е много лош знак за сегашната ситуация.

  • Какво може да очакваш от народ, която през 19 век воюва за освобождението си от турско робство, през 21 век да се бие помежду си, дали го е имало.

  • Кое Ви кара, да участвате в общност, чийто правила не съвпадат с Вашите виждания? Това е прахосмукачка за събиране на информация, при това подавана доброволно. Още тя е собственост на лица и страни, които трудно могат да се нарекат приятелски.

   • Моля те, ако научиш от някъде отговора на този въпрос ме светни, защото така и не стигам до него. А ако попитам някой ми отговаря с втълпени алабализми.

 15. Войната срещу всеки читав сайт, срещу всяко мнение, което не отговаря на нормите на цензурата се блокира. Блокираха ми участието в Свободно слово, блокираха ми и маила. Иначе останалите ни сайтове са абсолютни парцали.Така ще е България, категорично е вече ДВУЕЗИЧНА КОЛОНИЯ. В моловете даже български надписи не се срещат и реакция от общините и правителството НИКАКВА.Предположих че има опит за смазване на Скандално.Фрогнюза няма да бъде атакуван НИКОГА.

  • За съжаление, с активното наше съдействие, ние българите сме поредния народ останал без държава. Населението на България не заслужава да има държава, защото упорито отказва да се превърне в народ. Населението не е народ, то е статистика. Който не прави каквото трябва, си получава заслуженото.

 16. Много ми е мъчно, но споделям напълно мнението ти. Дебилизирането на българите е в много напреднал стадии. Гледа ли вчерашното предаване в Нова. Соломон Паси и Надежда Неинска бяха тръгнали да обясняват какъв прогрес е направила страната ни за тези 30 години, като най-големият плюс бил приемането ни в НАТО. Нямах сили да го изгледам цялото.

  • За съжаление съм социално слаб и не мога да си позволя умен телевизор. От 2004 г. пропускам всичко интересно казано от такива „божествени люде“….. Нямам пари и за други умно-демократични вещи, пропагандиращи истината.
   Не им чета и сатанинските сайтове, тъй като има-няма 25 г. няма с какво да ме изненадат, а само ме избива на талибанизъм. Затова просто предпочитам да тъна в невежество, да бъда неинформиран – прост балкански субект.

 17. И аз не гледам телевизия отдавна, случайно попаднах на това предаване в мрежата.

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.
Въведете кода за проверка: *