Професор съди „Булбанк“ за 235 млн. долара!

1
Проф. д-р Момчил Добрев

Ше осъди ли професор д-р Момчил Добрев банка „Булбанк“ за 235 млн. долара? Това се пита целокупното и все по-обедняващо население на държавата ни след като тези дни знаменития борец против корупцията заведе дело срещу маститата финансова институция. Юристи, запознати с фактите около иска на проф. Добрев са категорични, че същия има големи шансове да осъди „Булбанк“. И ако делото се увенчае с успех за ищеца, то със сигурност ще влезе в историята на бг. съдебните процеси като дело с най-мащабен паричен иск. Тежко им на „Булбанк“! Чака ги страховита съдебна битка, цъкат с език юристи, добре запознати с

Уникредит Булбанк

железните съдебни хватки на проф. Добрев.
Ето и исковата молба до Софийски градски съд, с която се дава ход на делото! Единствено журналистите – копои на сайта skandalno.net успяха да се сдобият с копие от прелюбопитния документ:

ДО СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

И С К О В А М О Л Б А

ОТ лорд проф.д-р МОМЧИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ – ЕГН =========
Адрес: 1404 София ,============

СРЕЩУ: „ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”-АД ЕИК ……………………………
Адрес: София, пл. Св.неделя № 7

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: ЧЛ. 79 ВЪВВРЪЗКА С ЧЛ. 250 И СЛЕД-
ВАЩИТЕ ОТ ЗЗД И С ЧЛ.51, ЧЛ.52 ОТ ЗЗД

ЦЕНА НА ИСКА:
1/. ПРЕДЯВЕН ИСК В РАЗМЕР НА 30 000 000 / ТРИДЕСЕТ
МИЛИОНА / ЩАТСКИ ДОЛАРА – ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
ПО ЧЛ. 250 ОТ ЗЗД

2/. ПРЕДЯВЕН ИСК В РАЗМЕР НА 65 000 000 / ШЕСТДЕСЕТ
И ПЕТ МИЛИОНА / ЩАТСКИ ДОЛАРА – ОБЕЗЩЕ-
ТЕНИЕ ЗА ЗАБАВА ПО ЧЛ. 79 ОТ ЗЗД – МОРАТОРНА
ЛИХВА

3/. ПРЕДЯВЕН ИСК В РАЗМЕР НА 150 000 000 / СТО И ПЕТ-
ДЕСЕТ МИЛИОНА// ЩАТСКИ ДОЛАРА – ПРОПУСНАТИ
ПЕЧАЛБИ – ПО ЗЗД

Уважаеми господин ГРАДСКИ СЪДИЯ,

МОЛЯ НАСОТЯЩАТА ИСКОВА МОЛБА ДА НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА ОТ НИКОЙ СЪДИЯ ОТ СГС, ТЪЙ КАТО ВСИЧКИ СА СИ ДАВАЛИ ОТВОДИ ПО ДЕЛО ВОДЕНИ ОТ МЕН ЛИЧНО КАТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ И КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИРМИ И ПОРАДИ ДЕСЕТКИ ЗАВЕДЕНИ ДЕЛА СРЕЩУ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪДИ И СЪДИИ ОТ СГС ПО ЗЗД ВЪЗ ОСНОВА НА ОПРЕДЕЛЕНИ Е ОТ 2006 НА ВКС.
.
ФАКТОЛОГИЯ
В банка ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ – АД бях открил две разплащателни банкови влогови сметки на мое име като физическо лице в щатски долари а именно:
– сметка номер 0000001156916008 – в щатски долара открита на 20.01.2004г.
– сметка номер 0000004156916003 – в щатски долара открита на 25.07.2003г.
Банка ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ – АД беше закупена от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК-АД в последстве.
На дата 18.04.2012г. получих препис от Искане за предварително обезпечение на задълженията изх.номер 10-44-00-2803/26.10.2011г. на НАП гр. София до дирекция „Събиране „ при ТД на НАП София, който документ беше изискан от мен по адм. Дело 11038/11 на АССГ – 1 ОТДЕЛЕНИЕ – 19 СЪСТАВ.
От това искане узнах, че на дата22.06.2010г. „ Уникредит Булбанк”-АД е изпратила отговор до НАп, че ревизираното лице – аз Момчил Добрев Добрев съл получил входящи парични постъпления по банковата ми сметка в щатски долараи, открита на 20.01.2004г. и закрита на 30.07.2007г. сумата от 15 000 000 / петнадесет милиона/ щатски долара по курс 1,533260 лева за долар като сумата е получена на 29.01.2004г.
Внесох в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК-АД МОЛБА – ИСКАНЕ за информация която сте дали на НАП на дата 22.06.2010г. за мен , за „ мои банкови сметки”, и за 15 000 000 щатскидолара с вх.номер 47/7113 от дата 19.04.2012г.
Поисках реално тази информация за едната ми банкова сметка за 15 000 000 / петнадесет милионаа/щатски долара.
Нито лично аз нито съм упълономащавал и други трети лица да се разпореждат с влоговете ми банкови сметки посочени по-горе.
Поисках и от НАП на дата 19.04.2012г. да ми дадсат поддената от ответника – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – АД информаци я до тях с вх.номер 10-.44-2803.
На дата 03.05.2012г. получих писмен отговор от инспектор ИЛИЕВ от НАП- Център по преписката , което прилагам.
Същият ми предостави и копи еот препис извлечение от информацията дадена от ответника към тях на дата 17.06.2010г. с изх.номер 27162. Прилагам копието на предоставената информация от ответника на НАП.
Видно от тази информация е че дата 20.01.2004г. по първата ми влогова разплащателна сметка е постъпила сумата от 15 000 000 / петнадесет милиона/ щатски долара.
Видно от тази информация е че на дата 20.01.2004г. е постъпила отномво сумата от 15 000 000 / петнадесет милиона / щатски долара., прилагам извлечението
Видно от справката на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК-АД първата сметка е закрита на 30.07.2004г. а втората сметка е закрита на 20.01.2004г.
ТЪЙ КАТО НИКОГА НИТО ЛИЧНО НИТО ЧРЕЗ ТРЕТИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ МЕН ЛИЦА НЕ СЪМ СЕ РАЗПОРЕЖДАЛ С ЪС СУМИТЕ ПО ДВЕТЕ РААЗПЛАЩАТЕЛНИ ВЛОГОВИ СМЕТКИ ПОКАНИХ ОТВЕТНИКА НА 27.04.2012Г. С ВХ.НОМЕР 47/7950 ДА МИ ПРЕВЕДЕ СУМИТЕ ОТ ПО 15 000 000 / ПЕТНАДЕСЕТ МИЛИОНА/ ЩАТСКИ ДОЛАРА ПО ПОСОЧЕНА ОТ МЕН БАНКОВА СМЕТКА В БАНКА „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ”-ЕАД който документи прилагам.
ТЪЙ КАТО ДО МОМЕНТА ОТВЕТНИКА НЕ ПРЕДПРИЕ НИКАКВИ ДЕСЙТВИЯ ДА ИЗПЪЛНИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО МОЕТО ИСКАНЕ , ЗАВЕЖДАМ НАСОТЯЩАТА ИСКОВА МОЛБА.

ОТВЕТНИКА Е ДЛЪЖЕН ДА ПАЗИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР ЗА ВЛОГО В КАЧЕСТВОТО НА ВЛОГОПРИЕМАТЕЛ Е ДЛЪЖЕН ДА ПАЗИ СУМИТЕ НА МЕН КАТО ВЛОГОДАТЕЛ И СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ГИ ВЪРНЕ НА МЕН ВЛОГОДАТЕЛЯ С ГРИЖАТА НА ДОБЪР СТОПАНИН – Т.Е. НА МЕН ПРИ ПОИСКВАНЕ.
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ О ЧЛ. 79 Е ОТ ДАТАТА НА ПОСТЪПВАНЕ НА ПАРИТЕ ПО ДВЕТЕ МИ БАНКОВИ СМЕТКИ ОТ ПО 15 000 000 / ПЕТНАДЕСЕТ МИЛИОНА/ ОТ ДАТИТЕ НА ПОСТЪПВАНЕ НА ПАРИТЕ ПО МОИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ .
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ Е СУМАТА , КОЯТО АЗ ЩЯХ ДА СПЕЧЕЛЯ ОТ РАЗЛИЧНИ ПРОЕКТИ ВЛАГАЙКИ ТЕЗИ СУМИ ОТ 30 000 000 / ТРИДЕСЕТ МИЛИОНА/ ЩАТСКИ ДОЛАРА в различни готомви проекти за слънчева фотоволтаична централа за 200 Мега ВАТА, Вятърна електроцентлара за 35 Мегавата, туристически комплекси в Берковица и Гоце Делчев .
ВЪЗ ОСНОВА НА ТОВА ПИСМО ТАКА ИЗПРАТЕНО ОТ УНИКРЕБИТ БУЛБАНК ДО НАП Е НАПРАВЕНОТО И СЪОТВЕТНОТО ИСКАНЕ ЗА ВЪЗБРАНА НА ВСИЧКИ МОИ ИМОТИ, БАНКОВИ СМЕТКИ И ДРУГИ И Е ИЗДАДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЕЗПЕЧИТЕНИ МЕРКИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 121 АЛ.1 ОТ ДОПК ИЗХ.НОМЕР 2603/27.10.2011Г. И МИ СЕ ТЪРСЯТ ДАНЪЦИ ОТ 8 000 000 , 6 000 000 ЛЕВА.

ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

ПЕТИТУМ

МОЛЯ ДА НИ ПРИЗОВЕТЕ НА СЪД И ДА ПОСТАНОВИТЕ РЕШЕНИЕ В КОЕТО ОСЪДИТЕ :
1/. ОТВЕТНИКА ДА МИ ЗАПЛАТИ СУМАТА В РАЗМЕР НА 30 000 000 / ТРИДЕСЕТ МИЛИОНА / ЩАТСКИ ДОЛАРА – ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ. 250 ОТ ЗЗД

2/. ОТВЕТНИКА ДА МИ ЗАПЛАТИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЗАБАВА ПО ЧЛ. 79 ОТ ЗЗД МОРАТОРНА ЛИХВА В РАЗМЕР НА 65 000 000 / ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ МИЛИОНА / ЩАТСКИ ДОЛАРА

3/. ОТВЕТНИКА ДА МИ ЗАПЛАТИ ОБЕЗЩЕТЕНИ ЕЗА ПРИЧИНЕНИ ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ПО ЗЗД В РАЗМЕР НА 150 000 000 / СТО И ПЕТДЕСЕТ МИЛИОНА// ЩАТСКИ ДОЛАРА
ИСКАНЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНА ТАКСА ПО ТАКА ПРЕДЯВЕНИТЕ ИСКОВЕ.
МОЛЯ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМАТА ДЪРЖАВНА ТАКСА ЗА НАПРАВЕНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ , ТЪЙ КАТО С ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЕЗПEЧИТEЛНИ МЕРКИ НА ОСНОВАНИ Е ЧЛ. 121 АЛ.1 ОТ ДОПК – НАП-СОФИЯ С ИЗХ.НОМЕР 998/ 11.05.2010Г. И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.10.2011Г. Е НАЛОЖИЛА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ ВСИЧКИ МИ БАНКОВИ СМЕТКИ, ИМОТИ и нямам никакви доходи както като физичеко лице така и като ЕТ,което постановление прилагам. ТОЗИ АКТ Е ВЪЗ ОСНОВА НА ДЕЙСТВИЯТА НА ЕДНА КУРВА И ПРОСТИТУТКА СЪДИЙКА, КОЯТО НИЩО НЯМА ДА ПОЛУЧИ И ВЪЗ ОСНОВА НА КОЕТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕ БЛОКИРАНИ ВСИЧКИ МОИ ПАРИ, ИМОТИ .
ПРИЛАГАМ И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 83 АЛ.2 БУКВА „ Б”ПО ГПК от която декларация е видно, че нямам доходи и ВСИЧКО Е ВЪЗБРАНЕНО И БЛОКИРАНО.
3/. МОЛЯ ДА ДОПУСНЕТЕ ДВАМА СВИДИТЕЛИ ПРИ ДОВЕЖДАНЕ ЗА УСТАНОВЯНВАНЕ НА ПО-ГОРНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА.
4/. ИСКАНЕ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 389 И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ ГПК :
4.1./. МОЛЯ ДА ДОПУСНЕТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ТАКА ПРЕДЯВЕНИТЕ ИСКОВЕ ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА ОТВЕТНИКА В БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, ГАРАНТИРАЩИ КАПИТАЛОВАТА МУ АДЕКВАТНОСТ ДО РАЗМЕРА НА НАСТОЯЩИЯ ИСК.
4.2/. ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОТВЕТНИКА КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ И СЪОТВЕТНИТЕ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ.

Прилагам:
1/. Копие от ИСКАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПЕБЗПЕЧЕНИЕ НАЗАЪЛЖЕНИЯ ОТ ДАТА 26.10.2011Г. ИЗХ.НОМЕР 10-44-00-2803
2/. Постановление за налагане на предварителни обезпечителнимерки изх.номер 2603/27.10.2011г.
3/. Заверено копие от справка на булбанк отдата 17.06.2010г. до нап – софия офис център изх.номер 27162.
4/. Молба искане за информчация до УНИКРЕДИТ БУЛБАНК от дата 19.04.2012г. вх.номер 47/7113
5/. Молба – за преод на сумата до УНИКРЕДИТ БУЛБАНК-АД от дата 27.04.2012г. с вх.номер 47/7980
6/. Молба искане до НАП от дата 19.04.2012г.
7/. Повторна молба искане до НАП от дата 02.05.2012г.
8/. Писмо от НАП до мен от дата 03.05.2012г.
9/. Молба искане до БНБ.
10/. Декларация по чл. 83 ал.2 от ГПК.
11/. Декларация за липса на доходи .
12/. Копи еза ответника.
Дата 03.05.2012г. София Подпис: / ЛОРД проф.д-р М.Добрев /

ВИЖТЕ ОЩЕ:

loading...

1 коментар

  1. Лорд Момчил Добрев швейчарски , австрийски, немски и т.н възпитаник и още агент на ЩАЗИ и на каквито и да се сетите секретни служби дори заслужен боец на МОСАД един от най-великите умове на 20 ти век ….. И питай се целукупен български народ защо този велик ум не е най-малкото президент на нашата република. И този борец за правда и свобода съди БУЛБАНК и видите ли щял да спечели делото. С какво бе Лорде, с протритото си секенце или със скъсаните си обуща или с брилянтната си правна мисъл ще убедиш съда? О забравяме българския съд си има работа със световното светило на правото. Той успя да пребори и Европейския съд в Люксембург . И спечели всички дела срещу България. От там са му тези 15 мил. $. А сега го тресе треска, че трябва да докаже техния произход и факта защо не е платил данъци за тях. И още по-лошо да докаже защо е бил касичка и на кого. Много въпроси стоят пред Лорда. И както следва най-добрата защита е нападението. Освен да пожелаем от все сърце на Лорда да спечели делото както се увенча с успех с делата си против Български пощи, Столична община и най-вече делата срещу България в Европейския съд в Люксембург. Който иска може да види блестящата мисъл на професора лорд в сайта на съда, къде са публикувани определенията, с които ЕСъд не допуска жалбите му. Но това не е спирачка пред брилянтната правна мисъл с име лорд Момчил Добре. Той отново е на бойното поле. Този път е срещу БУЛБАНК. ОСВЕН ДА ПОЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА БРИЛЯНТНАТА ПРАВНА МИСЪЛ НА ЛОРДА НАЙ-ИЗВЕСТНИЯ БЪЛГАРСКИ АДВОКАТ, КАКТО СЕ ТИТУЛУВА ТОЙ, НА БОЙНОТО ПОЛЕ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ СЪД. Дълбоко съчувстваме на съдиите, които ще разглеждат абсурдните му претенции. Те ще бъдат залети с аргументите Курви, Педерасти и т.н. с които изобилстват пледоариите на блестящата правна мисъл.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Въведете кода за проверка: *